Кой кой е в служебния кабинет на Радев?

Със свой указ президентът Румен Радев назначава служебно правителство от 2 август 2022 г., вторник. Изборите ще са на 2 октомври.

Държавният глава ще представи задачите и приоритетите на служебното правителство на церемония в Гербовата зала в президентската институция от 12:00 часа на 2 август.

Начело с Гълъб Донев за служебен министър-председател, новото правителство ще трябва да управлява България до провеждането на изборите за нов парламент, а след това и до сформирането на редовен състав на Министерски съвет.

Структурата на този министерски съвет по закон препокрива тази на последното редовно правителство.

Новият служебен кабинет ще трябва да се справя с проблеми като кризата с растящата инфлация, несигурността в областта на енергийната политика, войната в Украйна и българската реакция към нея, както и потенциалната опасност от новата COVID вълна.

Ето кои ще са и министрите в служебния кабинет, излъчен от Румен Радев:

Министър-председател – Гълъб Спасов Донев.

Досега неизменна част от всички предишни кабинети на Радев, Донев заемаше поста на министър на труда и социалната политика. За пръв път той бе назначен в кабинета на Огнян Герджиков, а след това попадна и в двете служебни правителства на Стефан Янев. Извън това Гълъб Донев е секретар на президента по демографията и социалните политики.

Между 2001 г. и 2007 г. е директор на дирекция “Условия на труд и управление при кризи” в Министерството на труда и социалната политика.

От 2007 до 2009 г. е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, а през 2009 г. става зам.-председател на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”.

От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика. Сред длъжностите, които заема след това, са зам.-директор на дирекция “Административно и информационно обслужване” и зам.-директор на дирекция “Вътрешен одит” на Министерството на отбраната.

Заема поста служебен министър на труда и социалната политика в служебното правителство, назначено от президента Румен Радев през януари 2017 г. От май до декември 2021 г. Гълъб Донев е заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика в двете служебни правителства, назначени от президента Румен Радев.

Назначен е за секретар по социални политики и здравеопазване на президента на Република България с указ № 120 от 9 май 2017г. Във втория мандат на президента Румен Радев е назначен за секретар по социални политики и здравеопазване с указ № 19 от 22 януари 2022 г. Преназначен е на длъжността секретар по демография и социални политики с указ № 97 от 30 март 2022 г.

Вицепремиер по икономическите политики и служебен министър на транспорта и съобщенията – Христо Владимиров Алексиев.

Алексиев още един от “любимите” на Румен Радев служебни министри, като той заема поста на служебен министър на транспорта в предишните три правителства, назначени от президента. В кабинета “Герджиков” той бива запомнен с това, че прекратява първата процедура за концесиониране на Летище София поради факта, че тя е икономически неизгодна за държавата.

Преди това той е бил експерт към кабинета на министъра на транспорта, икономически експерт и консултант по проекта за изграждане на Интермодален контейнерен терминал в Пловдив, член на Съвета на директорите на Зона за обществен достъп в “Пристанище Бургас” ЕАД; член на Управляващия комитет на “Европейски приоритетен проект 22” в Брюксел, член на Управителния съвет на Международната организация Европейски товарен железопътен коридор 7 в Будапеща, председател на Съвета на директорите на “Пристанище Бургас” ЕАД и председател на Управителния съвет и заместник генерален директор на Националната компания “Железопътна инфраструктура”.

Вицепремиер по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев. 

Адвокат с над 20 години опит, Иван Демерджиев е съдружник и управител на Адвокатско дружество “Демерджиев, Петров и Баев” от 2007 г. насам. 

От юни 2016 г. е член на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия – Пловдив, като от юли 2016 г. до февруари 2019 г. е негов секретар. През февруари 2019 г. става председател на Адвокатска колегия – Пловдив.

Напуска поста, след като през май 2021 година е назначен за заместник-министър на правосъдието в служебното правителство, назначено от президента Румен Радев. През октомври същата година с указ на президента Румен Радев е назначен за служебен министър на правосъдието.

След края на мандата се връща към адвокатската си практика. Като адвокат е известен със силните си обществени позиции. Взима активно участие при обсъждането на важните теми в сферата на правосъдието.

Вицепремиер по управление на европейските средства – Атанас Ангелов Пеканов.

Досегашният вицепремиер в предишните две служебни правителства на Румен Радев, Пеканов отново се връща на поста, който управлява европейските средства у нас. 

Той е икономист в Австрийския институт за икономически изследвания (WIFO) във Виена, Австрия, и лектор във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien). Преди това е работил в Европейската централна банка във Франкфурт, Германия. Завършил е бакалавърска степен по икономика във Виенския университет по Икономика и бизнес и магистратура по Икономическа политика в University College London.

Докторант по икономика във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien) с фокус върху темите Парична и Фискална политика. Два пъти е избран за стипендиант на Българската народна банка (2015, 2019). През 2019г. печели стипендия “Фулбрайт” и посещава икономическия факултет на Harvard University, където работи върху дисертацията си в сферата на паричната политика.

Вицепремиер по социалната политика и министър на труда и социалната политика – Лазар Лазаров.

От 1995 г. Лазар Лазаров последователно е заемал консултантски, експертни и управленски позиции в Националната служба по заетостта (понастоящем Агенция по заетостта), Българската стопанска камара, Икономическия и социален съвет, Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика и Фонд “Условия на труд”.

Бил е съветник на министъра на труда и социалната политика от август 2005 до ноември 2007 г., а от ноември 2007 г. до юли 2009 г. Лазар Лазаров е заместник-министър на труда и социалната политика. От август 2009 г. до юни 2013 г. е бил главен експертен сътрудник към Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание.

В периодите юни 2013 – август 2014 г., ноември 2014 г. – май 2016 г., февруари 2017 г.- май 2017 г., както и от края на септември 2017 г. досега Лазар Лазаров е заместник-министър на труда и социалната политика.

Председателствал е редица тристранни органи за социален диалог в областта на пазара на труда, трудовата миграция и трудовата мобилност, политиките за хората с увреждания, равните възможности на мъжете и жените и др.

Министър на финансите – Росица Атанасова Велкова-Желева

През 1993 г. започва работа в Министерството на финансите (МФ) и притежава професионален опит в МФ от 28 години.

От 2001 г. до 2017 е началник на отдел “Устойчиво икономическо развитие” в дирекция “Държавни разходи” със сфера на дейност бюджетно финансиране на първостепенни разпоредители с бюджет. В периода 2000-2001 г. е заместник-председател на съществуващата по това време “Държавна агенция за осигурителен надзор”.

През 2008-2009 г. представлява Република България в групата на финансовите експерти и във Финансовата комисия, които обсъждат бюджетните, финансовите и административните въпроси на ЮНЕСКО.

В периода ноември 2017 – април 2021 г. е заместник-министър на финансите, а от април 2021 г. до декември 2021 г. е изпълнявала длъжността директор на дирекция “Държавни разходи” в МФ и от декември 2021 г. до момента е заместник-министър на финансите.

Министър на правосъдието – Крум Костадинов Зарков

Едно от водещите лица на БСП през последните години и водеща фигура във вътрешната опозиция срещу лидера на социалистите Корнелия Нинова, името на Крум Зарков беше спекулирано за поста на служебен правосъден министър в продължение на дни, като от червената партия обвиняваха Радев, че е действал зад гърба на партийното ръководство. Самата Нинова пък публично отказа да носи отговорност за действията на министрите, които президентът е взел от БСП. 

Самият Крум Зарков е юрист по професия. От 2007 г. до 2010 г. се занимава с изследователска и научна дейност в Центъра за изследване и науки в областта на международното публично право на Университета Париж 1 “Пантеон – Сорбона”.

През 2010 г. постъпва на работа като инспектор – юрист в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

В 41-ото и 42-ото Народно събрание работи като главен експертен сътрудник към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. В периода 2014 – 2016 г. е експертен сътрудник към депутата от Европейския парламент Георги Пирински (Групата на социалистите и демократите).

Народен представител и член на Комисията по правните въпроси в 44-ото, 45-ото, 46-oто и 47-ото Народно събрание.

Министър на външните работи – Николай Милков Милков

Николай Милков започва професионалното си развитие първо в научната сфера, като през 1991 г. му е присъдена научната степен доктор за дисертация в сферата на международните отношения и най-новата история.

Година по-късно започва работа в държавната администрация, като първоначално заема различни длъжности на цивилен служител в Министерството на отбраната. След това преминава на работа в Министерството на външните работи, но през 2010 г. след конкурс се завръща в Министерството на отбраната като постоянен секретар.

В МВнР е на работа от 1997 г. В дипломатическата служба е заемал различни длъжности, сред които директор на Дирекция “Външнополитическо планиране, информация и координация”, заместник-министър на външните работи с ресори на отговорност европейски страни, включително ЮИЕ, и въпроси на сигурността.

В това си качество е член на Комисията за експортен контрол и секретар на Междуведомствения комитет за членството на Република България в НАТО. Бил е посланик на България в Румъния и Канада, генерален консул в Ню Йорк.

Понастоящем е извънреден и пълномощен посланик във Френската република и Княжество Монако и постоянен представител в ЮНЕСКО.

Министър на икономиката и индустрията – Никола Руменов Стоянов

Идващ от частния сектор, Никола Стоянов има сериозен опит в развитието на стартиращи компании, подкрепа за малки и средни предприятия и инвестициите.

В частния сектор е основал, ръководил и подпомагал множество компании. В период от 8 години ръководи компания, която е ексклузивен партньор за Югоизточна Европа на експортни организации, Агенции за подпомагане на малки и средни предприятия и Агенции за инвестиции от Европа, Азия и САЩ.

Участва като ръководител или експерт в над 1000 проекта, като стратегически партньор на чужди компании при навлизането им на пазари в Източна Европа, търсене на нови доставчици, преструктуриране и инвестиции.

В публичния сектор е заемал позициите съветник в Министерството на икономиката, както и изпълнителен директор и заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Насърчаване на малките и средните предприятия”.

През 2021 г. е назначен за председател на Съвета на директорите на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, като участва в ръководството на дружеството до средата на 2022 г.

Министър на енергетиката – Росен Иванов Христов

Росен Христов има многогодишен опит в енергетиката, заемайки високи отговорни позиции в международни компании. Международно признат специалист по придобивания и реструктуриране на предприятия, решаване на кризисни ситуации, стратегии и развитие.

Работил е за италианската енергийна компания “Енел”, отговаряйки за реструктурирането и интеграцията на придобитите мащабни енергийни дъщерни компании в Гърция, Франция и Русия.

След това е регионален директор за Източна Европа и Латинска Америка в нидерландската компания за ремонт и поддръжка на енергийни активи “Дицман” и ръководи придобиването на “Енергоремонт Холдинг” в България, на която става по-късно председател на управителния съвет.

В последните години се занимава с инвестиции в стартиращи компании с фокус върху зелените технологии.

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков

Архитект по професия, Иван Шишков е работил като проектант в “Интерпроект” и “Софпроект”. В периода 1992г. – 2000г. е заемал длъжността на главен архитект на Община Драгоман, а от 2002г. до 2008г. е бил главен архитект на Район “Банкя” в Столичната община (СО). От 2008г. до 2021г. е бил главен архитект на Район “Триадица” – Столична община.

От 1996г. до 2006г. e член на Общински експертен съвет по устройство на територията. От 2007г. до 2015г. е експерт в Комисия по устройство на територията и жилищна политика към СОС.

По време на двете служебни правителства, назначени от президента Румен Радев през 2021 година, е съветник и заместник-министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Към днешна дата работи като архитект.

Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов

Димитър Стоянов започва военната си кариера като техник в изтребителен авиационен полк в Узунджово. Преминал е през редица командно-инженерни длъжности, последната от които е заместник-командир по авиационна техника и въоръжение в Трета изтребителна авиобаза “Граф Игнатиево”. От 2009 г. е началник на щаб в авиобазата.

През периода 2013 – 2016 г. заема различни длъжности в Командването на Военновъздушните сили на Република България, последната от които е началник на щаба на ВВС.

С указ №44 от 23 януари 2017 г. е назначен за главен секретар на президента Румен Радев. Във втория мандат на президента Радев е назначен за главен секретар с указ №10 от 22 януари 2022 г.

През 2001 г. завършва Командно-щабната академия на Военната академия “Г. С. Раковски”. Възпитаник е и на Военновъздушния колеж “Максуел”, САЩ.

Министър на здравеопазването – Асен Георгиев Меджидиев

Д-р Меджидиев е председател на УС на Столичната лекарска колегия към Българския лекарски съюз от 2018 г. насам. Самият той е специалист по УНГ и има редица публикации по темата в български и международни издания. Взима участие във форуми и конгреси в страната и чужбина. Има проведени специализации в Германия, Хърватия и Швейцария.

От 2012 г. е част от екипа на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. Създава и ръководи първото отделение по УНГ болести в лечебното заведение и инициира Националната програма “Детско здраве “Пирогов” за провеждане на високоспециализирани профилактични прегледи в страната.

В началото на професионалното си развитие работи като лекар-ординатор в Отделение по белодробни болести на Пета градска клинична болница. В периода 1995 г. -2011 г. е УНГ специалист и бронхоскопист към Клиника по оториноларингология и лицево-челюстна хирургия на УМБАЛ “Св. Анна”. През 2010 г. завършва и висше образование по Здравен мениджмънт към Медицинския университет в София.

Министър на образованието – Сашо Георгиев Пенов

Дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на Софийски университет ” Св. Климент Охридски” по дисциплините финансово право, данъчно право, международно данъчно право. Ръководител на Катедрата по административноправни науки между 2010 г. и 2018 г. и декан на Юридическия факултет между 2011 г. и 2018 г. 

Специализирал е в университета в Хамбург, Германия (с Вайтзекерова стипендия и защитена магистърска степен по право в същия университет 1991-1992), в Международния център за подготовка на кадри при ОИСР – Виена, Австрия (1993); в университета в Атина, Гърция (1995); в университета в Саарбрюкен, Германия (2001, 2004); в САЩ (2002).

Работил е като експерт в Главно управление на данъчната администрация (1989-1990) и ръководител на отдел “Данъчни спогодби” (1992-1994 г.). Бил е член на Консултативния съвет по законодателството при ХХХІХ (2001-2005) и ХL (2005-2009) Народно събрание. Член на Правния съвет при Президента на Република България и председател на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания в периода от 2002 г. до 2011 г.

Министър на иновациите и растежа – Александър Георгиев Пулев

Александър Пулев е магистър по финанси на Оксфордския университет и бакалавър по информационни системи и финанси на Университета в Мейн, САЩ.

Професионалната му кариера преминава през “УниКредит”, където четири години е бил директор “Инвестиционно банкиране”; Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), в която шест години е главен банкер; мениджър “Консултации по сделки” в “Ърнст и Янг”.

Работил е в международни компании като “Ситигруп Глоубъл Маркетс”, “Браун Брадърс Хариман” и “Дженеръл Електрик”.

Александър Пулев има дългогодишен опит в проектното финансиране и в структурирането на транзакции, вариращи от дялово инвестиране до синдикиране на хибриден и старши дълг. Управлявал е портфолио от стартиращи компании на “Булбанк” и е бил координатор на програмата за рисков капитал на ЕБВР за Балканите.

Заместник-министър на транспорта и съобщенията в служебното правителство, назначено от президента Румен Радев за периода от септември до декември 2021 г.

Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров

Депутатът в 47-ото Народно събрание от “Продължаваме промяната” Илин Димитров доскоро оглавяваше постоянната Комисия по туризъм към парламента. 

Той притежава 3 бакалавърски степени от различни университети и колежи (по управление на хотели и ресторанти, стопанско управление, маркетинг и мениджмънт), магистратура (“Стопанско управление”) и докторска степен в направление “Туризъм”.

Работи в сектора на туризма от 2000 г., като е преминал през различни длъжности. В периода 2020-2021 е председател на Варненска туристическа камара.

Преподавател от 11 години в Колеж по туризъм-Варна и директор на център “Кариери, Маркетинг и Предприемачество” в ИУ-Варна. От 2008 до 2021 се занимава паралелно с предприемаческа дейност. 

Министър на земеделието – Явор Илиев Гечев

Бившият депутат от БСП Явор Гечев от 42-ото Народно събрание има опит като земеделски производител, като експерт в Държавен фонд “Земеделие”, както и като ръководител на Регионална разплащателна агенция – Пловдив. 

През 2013 г. е назначен за заместник-министър на земеделието и храните.

Явор Гечев е третият председател на Национален съюз на земеделските кооперации в България. Избран е на този пост на 28 юни 2016 г. и го заема до май 2021 г., когато е поканен и впоследствие заема отново поста на заместник-министър на земеделието, храните и горите в двете служебни правителства, назначени от президента Румен Радев.

Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова-Благова

Д-р инж. Росица Карамфилова е експерт с дългогодишен опит в областта на управление на околната среда. Има над 17 опит в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), последователно заемайки експертни и ръководни длъжности – от младши експерт до изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Магистър-инженер е по “Екология и опазване на околната среда” в Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ) в София. Защитава успешно докторска степен на тема “Изследване възможността за получаване на биогаз чрез анаеробно разграждане на някои нетрадиционни отпадъчни биопродукти” в ХТМУ, където е работила и като хоноруван преподавател.

През 2005 г. започва трудовия си стаж в ИАОС към МОСВ и в продължение на 11 години заема различни експертни длъжности в сферата на управление и мониторинг на отпадъците, екологични индикатори, контрол на качеството при инвентаризация на парниковите газове и национален координатор (NFP) към Европейската агенция по околна среда. От 2016 г. заема ръководни позиции към звената за стратегическо планиране и международни програми и проекти в МОСВ.

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда от април 2021 г. Член на Борда на директорите на Европейската агенция по околна среда. Притежава и опит от участие в редица национални и международни проекти в сферата на околната среда.

Министър на културата – Велислав Величков Минеков

Бившият културен служебен министър на културата Велислав Минеков от двата служебни кабинета през 2021 г. се завръща на поста. Скулптор и преподавател по скулптура, металодизайн, художествено метолеене, художествено каменоделие и реставрация в България, Германия, Турция и ОАЕ. 

Минеков беше едно от лицата на летните протести от 2020 г., част от “Отровното трио”, което първо организира демонстрация в защита на президента, след като прокуртурата влезе в президентството на акция срещу един от съветниците на държавния глава. 

Проф. Минеков е граждански и политически активист. Участва в инициативи за промяна на закони в областта на културата, музейното дело, правния статут на колекционерите и авторските права. 

Министър на младежта и спорта – Весела Николаева Лечева

Сребърната медалистка от Олимпийските игри в Сеул (1988 г.) и в Барселона (1992 г.) по спортна стрелба и петкратен световен шампион, осемкратен европейски шампион, четирикратен носител на Световната купа, многократен световен рекордьор по стрелба Весела Лечев поема министерството на спорта. 

Народен представител е в 39-ото, 40-ото, 44-ото и 45-ото Народно събрание от БСП. 

В периода 2005-2009 година е председател на Държавната агенция за младежта и спорта. Под нейното ръководство институцията става двигател на множество програми, насочени към достъп до спорт на децата в училище, както и за подкрепа и развитие на млади спортни таланти.

Министър на електронното управление – Георги Георгиев Тодоров

Георги Тодоров е магистър по право. Професионалната му кариера преминава през Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Столична община и частния бизнес.

През годините е бил министър и заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в четири правителства, председател на Управителния съвет на ДП “Пристанищна инфраструктура”, председател на Съвета на директорите на “Информационно обслужване” АД, председател на Съвета на директорите на “Български пощи” АД, заместник-председател на Съвета на директорите на “Пристанище Бургас”, член на Съвета на директорите на “България Еър” ЕАД и пр.

Георги Тодоров притежава дългогодишен експертен и управленски опит, отговарял е както за сектор “Информационни технологии и съобщения”, така и за сектор “Транспорт”, както и в процеса по цифровизация.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.