КНСБ иска некоректни работодатели да нямат достъп до евросредства и обществени поръчки

КНСБ ще прави работнически парламент

Президентът на КНСБ Пламен Димитров настоява да се ограничи достъпа до обществени поръчки и европейски средства на работодатели, които не спазват колективните трудови договори и минималните нива на заплащане.

Синдикатът иска това във връзка с проекта на новата европейска директива за минималните работни заплати.

Димитров коментира, че има подобен анонс в преамбюла на документа, но не и в обвързващата му част:

„Затова ние ще искаме това да мине напред и да бъде разписано подробно, че и европейските програми и проекти  – оперативните програми всъщност, ще трябва да бъдат изпълнявани по такъв начин, че да е сигурно, че колективните договори там се прилагат и минималните нива на заплащане се спазват и се плащат.

Това е вече свързано с гарантирането, че няма да има антисиндикални практики и законът и практиката ще гарантира в държавата-членка, в това число България, свободният достъп на работниците до синдикати и тяхното сдружаване, за да могат да договорят тези колективни трудови договори“, коментира Пламен Димитров.

През този месец предстоят обсъждания на директивата в държавите-членки, включително и в България, срещи между синдикатите, ресорните министерства, депутатите и евродепутатите.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.