Книгата като спасение е темата на единадесетото издание на конференцията „Насърчаване на четенето“

„Книгите помагат да сме добри. Всеки един от нас търси спасение в тях. Затова е важно да обсъдим как да предадем тази любов и спасение на децата.“ Това каза Михаил Балабанов, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) пред участниците в единадесетото издание на Националната конференция „Насърчаване на четенето“, която се провежда от 27 до 30 юли в района на Рилския манастир. Балабанов благодари на участниците предварително за това, което ще споделят, както и за книгите, които даряват на библиотеките.

В конференцията участват представители на 62 училища, библиотеки, университети. Темата тази година е  „Книгата като спасение“, а условие за участие в конкурса е класиране в предварително обявения конкурс, който е насочен към работещите в сферата на образованието и културата, както и изготвящите проекти по програмите „Еразъм+”, „Европейски корпус за солидарност” и „eTwinning“.

На форума представители на училища, детски градини, библиотеки, центрове за подкрепа на приобщаващото образование и личностното развитие, както и учени, художници и дизайнер. Те споделят своите лични разкази как словото и четенето помагат на децата.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.