Какво става на земята след Възкресението?

В Държавна агенция “Архиви” на РБългария се съхранява интересно пророческо слово за това какво се случва със земята след времето на Страшния съд. Под номер 1320 любознателните могат да открият бележници, в които се разкриват тези събития. Годините, в които са записани тези слова са от 1947 до 1982 г. и са събрани в 42 архивни единици. Човекът, приел това слово, се нарича Дора Генчева и част от нейните пророчества са издадени в книги през 1999г.


Много хора се опитват да си обяснят какво ще стане на земята след възкресението на праведните. Дали след възкресението животът ще си продължи и неспасените ще останат да се ползват сами от всички блага на планетата ни? Не. След предстоящото възкресение земята ще остане без живот, голи бърда, камъни, без живот. Скоро това ще стане, както е показано на златната кадилница:

“Изведнъж разбирам, че е станало грабването и аз съм в небето, но много високо и с мен има много хора и чувам Глас: – Пригответе камерата и покажете й Земята в безлюдие на запустяването. Нека види какво става над нея след грабването! Ето ме пред камерата, насочена към планета Земя, нашата Земя.

И ето звезда, виждам планета Звезда – Земята самотна се върти в Космоса, обвита в небесно синя обвивка. Над нея няма живот, само голи бърда, планини, камъни, живот никъде не зърнах, той беше сред Космоса. Но изведнъж погледа ми се привлече от нещо интересно, подобно на кратер вулканичен пред изригване. Грамаден кръг като огнено гърло сред планета Земя. Ясно се виждаха огнени езици, но отгоре като че ли е постлано лед или найлон, тъмно розово, а в края на кръга с черни контури. Сред него кръжеше страшилище, вида му като че ли грамадна птица – стара с крила, но разперени, черни. Изведнъж не е птица, а грамаден стар паяк, който от пренатоварване едва се движеше. По черните и грозни крака бяха полепнали милиони, милиарди черни точици, пренатоварен се луташе от кръга към границата на кратера, строго очертани, черни, дирейки да излезе сред Земята.

Убояна, рекох: – О, той ще излезе извън контурите на кратера? Но чух Глас на придружаващия ме, който държеше камерата, че каза: – Не бой се, не му е позволено! Той се губи в тях, това е верига, която го е обвързала. Той е поставен над огнената бездна, която сам накладе и ще чака присъдата на личните си дела да се изпълни, огънят на геената да ги пояде. Ти видя старовременния звяр в образ на паяк и личната си съдба, която сам изкова Сатана, сам изплете мрежата, в която се и хвана! Наистина беше ужасна гледката на тоз чудовищен паяк: краката му бяха дебели като езици черни на най-страшните змии, полепнали с черни точки като глави на човеци и обвързан с тях да ги влачи като товар до деня на изпълнение на присъдата. Сън е това.

Обяснение на съня. Този сън ме така заинтригува, че той имаше общо с изпълнение на вързания звяр за хиляда години над Земята. Наистина аз изживях приготовлението за грабването и връзването на Сатана. Аз виждах Сатана в тоз паяк, вързан над огнената бездна, натоварен с всички присъди на осъдените съдби. Наистина този сън има общо със съня даден ми на 11.04.1977 година за вселенния пилот.

Също видях и одеждата на църквата с изкупените оправдани съдби, като брилянти натоварени на нейните плещи; и осъдените натоварени на Сатана – паяка. Позволи ми се да надникна след грабването на обезлюдената Земя с вързания Сатана. Тез два съня ми се дадоха за посрещането, да видя приготвените, грабването и след грабването. Те са велико откровение на Всесилния Бог. Страшна беше гледката над огнения кратер, над огнената бездна, над която беше ограничен Сатана, натоварен със своите присъди. Чакаше огънят от небето да ги изгори.

Наистина гледката през камерата беше ужасна, но тя е пророческо откровение за всеки земен човек, да го чуй, какво ни очаква; докато едните са оправдани, другите осъдени. Наистина ми се позволи да надникна в бъдещето на човешките съдби. Дано Бог милостив не остави никой да погине, молитствувам за всички.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.