Каква е разликата дали е Асен Василев, или Кирил Петков? Буксуването в министерствата е факт

Снежана Димитрова

Асен Василев или Кирил Петков, каква е разликата? Добра е идеята да има план за работа с конкретни цели, но много ме дразни обвързването му с назначаването на конкретни лица и безразборни смени, които са партийни, а не принципни. Буксуването в министерствата е факт. Причините са няколко:

1. Администрацията не трябва и не може да работи по политическо сторазумение, което е подписано от партийни лидери, които не представляват държавните институции.

2. Държавните служители имат достойнство, дори да се налагат смени, те трява да са направени по начин, който да не унижава човешкото достойнство.

3. Държавните служители, които са от кариерата и не са в администрацията по партийно назначение се познават. Те имат експертиза и административна памет. Неспособноста да се отличат тези от онези е много голяма грешка на управляващите. Не са им врагове тези, които противоречат и представят проблемите, а тези, които мълчат и нищо не правят, за да не ги забележат. От тях се пазете

!4. Задвижването на административната машина е много сложен процес, изискват се познания и изграждане на доверие между политическото и административното ниво. Явно е, че такова няма.

5. Всяка държава има изграден начин, по който политиците се обучават и въвеждат в правилата и процедурите на държавното управление. Това не се учи в университет., обучава се в специализирани институции, изградени към правителствата. Явно е дошло времето да се замисли политическата класа и за това. Няма родени научени държавници, те се създават и развиват върху благоприятната среда на личните качества на човека.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.