Институтът по публична администрация навърши 20 години

Институтът по публична администрация навърши 20 години от своето създаване. 60% от служителите в държавната администрация са минали през електронни обучения на ИПА. Неговият директор Павел Иванов излезе със специално обръщение:

“През изминалите 20 години ИПА активно участва в процеса на модернизация на държавната служба именно чрез непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите курсове и семинари и непрестанно разширяване на кръга от теми и форми на обучение. Нашият стремеж е последователно да изградим пътеки на учене
за отделните професионални общности и максимално да индивидуализираме предлаганите обучения.
Във време на цялостна промяна в нагласите, културата и технологиите, Институтът е изправен пред предизвикателството да отговори на изменящата се среда.
Волята ни е да променим обученията по начин, който да дава на администрацията право на избор по отношение на времето, мястото и достъпа/формата. Постигането на тази амбициозна задача се основава на развитието на формите на дигитално учене, като ние разработихме специална програма за повишаване на дигиталните умения. Тя е изготвена на базата на резултатите от проведеното проучване за нивото на дигитална компетентност на служителите в администрацията, като същевременно е структурирана и спрямо европейската рамка за дигитална компетентност. ИПА ще развие програмата в следващите години с идеята чрез нея да насърчи администрацията активно да се включи в процеса на дигитална трансформация. Препоръчвам Ви да участвате в повече от един от нашите курсове, за да имате гаранции за успешна работа и професионално развитие в тази област. Със съдействието на партньорите ни от Оперативна програма „Добро управление“ тази програма ще е по-достъпна за Вас.
Благодарение на Вашето доверие, делът на служителите, обучени в електронни курсове на ИПА през 2019 г., достигна 60 %.
През 2020 г. ще подкрепим желанието на нови 32 институции да въведат Инструмента за управление на качеството в публичния сектор – CAF.
Екипът на Института ще бъде все така отдаден в своята подкрепа на модернизацията на държавата и на инвестицията в служителите на държавната администрация. И през 2020 г. ще бъдем водеща платформа за среща и обмен на опит на различни професионални общности – човешки ресурси, инспекторати, ИТ, експерти по
управление на качеството, млади лидери и други. Работата по различни обучителни програми в рамките на национални и международни партньорства остава един от приоритетите ни.
Разчитаме на всички Вас да се включите активно в нашите инициативи за насърчаване на доброто управление!”


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.