Изменят изискванията за конкурсите в администрацията, за да се осигури прозрачност и обективност

На Портала за обществени консултации е публикуван за обществено обсъждане Консултационен документ относно конкурсите за държавни служители и проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Предложени са изменения в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, Наредбата за условията и реда за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация и Наредбата за заемане на документите за държавна служба.

Както се посочва в обявлението за консултацията тя се провежда чрез публикуване на проект на постановление за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове и чрез консултационен документ, който обхваща част от предложения, дадени от неправителствена организация, осъществила мониторинг в периода май-октомври 2020 г. върху начина на провеждане на конкурсите за държавни служители по Закона за държавния служител. Мониторингът е проведен чрез проследяване на обявените конкурси в Административния регистър и на страниците на администрациите, както и чрез събиране на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

С промените се предлага:   

• Подобряване на прозрачността и обективността на конкурсните процедури;   

• Създаване на възможност централизирани тестове да се използват по преценка на органа на назначаване в конкурсните процедури и процедурите за подбор на служители; 

• Отстраняване на несъответствие на Наредбата за документите за заемане на държавна служба с актуалните разпоредби на Закона за държавния служител във връзка с декларирането на несъвместимост при постъпване на държавна служба. 

Споменатата от Администрацията на Министерския съвет неправителствена организация, която е предложила част от промените е Сдружение “Журналисти за прозрачно управление”. За да установим проблемите и да насърчим дискусия, насочена към подобряване на подбора в администрацията проведохме наблюдение на начина на провеждане на конкурсите за държавни служители по Закона за държавния служител. Мониторингът се проведе в периода май – октомври 2020 г.

Целта на мониторинга беше:

  • създаване на висока степен на обществена нетърпимост към нагласените и манипулирани конкурси, защото без професионално подготвена администрация не може да има просперираща държава;
  • изграждане в обществото на разбиране, че манипулирането на конкурсите е неморално и дори престъпно;
  • разбиране от страна на политиците, че обграждането с некомпетентни хора в крайна сметка вреди на тях и води до преждевременното им освобождаване;

Мониторингът се проведе чрез проследяване на обявените конкурси в Административния регистър и на страниците на администрациите, както и чрез събиране на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5892

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.