ИАЛВ: ТРАДИЦИОННО ЗАРЯЗВАНЕ НА ЛОЗЯТА В ГРАД ПЛЕВЕН

На 1 февруари 2022 г. бе проведено традиционното зарязване на лозя в град Плевен. На събитието присъстваха д-р Иван Иванов – министър на земеделието, Стефан Бурджев и Иван Христанов – заместник – министри на земеделието и инж. Красимир Коев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното. По време на традиционното зарязване на лозя д-р Иванов поясни, че през изминалата година са били сключени 196 договора по „Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.” Освен това той подчерта, че през 2022 година предстои да бъде обявен прием по 4 мерки.

Министър Иванов добави, че по редица мерки са увеличени средствата за подпомагане. При мярка „Инвестиции в предприятията“ помощта се увеличава от 50% на 70% за микро-, малки и средни предприятия, от 25 на 35% за предприятия с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 млн. евро и от 15 на 25% за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 млн. евро. Ръст има и по мярката „Застраховане на реколтата“, който е от 50 % на 70 % за кандидати, застраховали реколтата си срещу неблагоприятни климатични условия, загуби, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители. За 2021 и 2022 г. е добавен нов застрахователен риск – загуби причинени от пандемии по хората.

По думи на д-р Иванов през последните години се наблюдава трайна тенденция на ръст на броя на винопроизводителите в България.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.