ИАЛВ: Програма за местни традиционни продукти 2021-2023 г.

Целта на Програмата за местни традиционни и регионални традиционни продукти за периода 2021-2023 г. е остойностяването на потенциала на местните традиционни и регионалните традиционни продукти и засилване на връзката им с общностите с оглед развитие на местната икономика и аграрния отрасъл на страната. Местните традиционни и регионалните традиционни продукти дават на българските граждани и гостите на страната разнообразие от вкусове, качество, допир до културата и традициите и живот на местната икономика и общности. Тази Програма ще даде импулс за развитие и утвърждаване на местните традиционни и регионалните традиционни продукти като стимул за социално-икономическия растеж на българските региони и общини, както и като разпознаваем и атрактивен елемент от културната идентичност на България, кулинарната карта и туристическите ни дестинации. Продуктите, които са обхванати от Програмата са:
1. Селскостопански продукти и храни, предназначени за консумация от човека, включително и рибни продукти;
2. Вина;
3. Ароматизирани лозаро-винарски продукти и продукти на основата на плодови вина и оцети;
4. Спиртни напитки.
 
Производители от всички населени места на територията на Република България могат да вземат участие в горепосочената програма.

Програма за местни традиционни и регионални традиционии продукти за периода 2021-2023 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.