ИАЛВ приема заявления за Ковид помощ

От 8 ноември 2021 г. започва приемът на заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“. До 26 ноември 2021 г., включително, стопаните могат да заявят подпомагане. Утвърденият общ финансов ресурс от Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ е в размер до 72 млн. лв. Стопаните следва да подават заявленията си по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Те могат да кандидатстват лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие. 

Производителите на плодове и зеленчуци също ще бъдат подпомогнати, като винените лозя ще получат помощ от 170 лв./ха. Помощите към стопаните ще бъдат изплатени най-късно до 10 декември 2021 г.
В сектор плодове и зеленчуци, в т.ч. винени лозя на подпомагане подлежат земеделските стопани с валидно подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за Кампания 2021, отглеждащи плодове и/или зеленчуци от видовете: десертно грозде, винени лозя, и т.н.
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.