Затварят сегрегирани училища

Десегрегация на ромски училища е заложена в  ОП “Програма за образование” за 2021-2027г.  За следващия програмен период са предвидени три основни приоритета – продължаване на приобщаваща интеграция на маргинализираните общности, дегитализация на образованието и развитие на професионалното обучение. 

По пръвата стратегическа цел  – приобщаващо образование и образователна интеграция са предвидени близо 168 млн. евро. Те ще отидат, както за  обхващане на децата от уязвимите групи в детски градини, задържането им в училище, така и за допълнителни обучения на тези деца по български език, математика и други предмети. Целта е да се намали чувствително процента на отпадналите от образователната система деца. В момента той е над 13%. Голямата цел за началното образование е той да стане под 1%.

“Имаме проучване, което предстои да обявим, че в 26 областни града има сегрегирани училища. Изключение правят единствено градовете Смолян и Габрово. В Смолян процентът на ромите е много нисък, а в Габрово преди три години местните власти закриха единственото сегрегирано училище, като разпределиха всички деца равномерно в другите училища. Това е един добър пример за отношение на общинските власти към проблема”, коментира пред Kmeta.bg Диян Колев от ромската неправителствена организация “Амалипе”. Според него практиката показва, че когато ромски деца учат с български деца, тяхната успеваемост се покачва. Колев смята, че за да се промянат награсите, трябва да се работи с българските родители, като им се обясни, че ако се увеличи процентът на ромските деца в едно училище, това не означава, че качеството на обучението ще падне. 

Мярката за подкрепа за деца от маргинализираните общности да учат висше образование, която я имаше заложена в сегашния програмен период, ще продължи и през следващия.  На младежите и девойките от уязвимите групи и селските райони, където образованието е на по-ниско ниво, с пари от програмата ще бъдат плащани кандидат-студентските курсове, таксите в университета и таксите за общежитие.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.