ЕКИП: Разходите спадат с близо 51 млн. лв. годишно, ако употребявате електронни цигари

При преминаване на 50% от пушачите към по-малко вредни алтернативи, ефектът върху публичните финанси е спад на разходите със средно близо 51 млн. лв. на годишна база. Това се казва в доклад на Експертния клуб за икономика и политика, които  са направили здравно-икономически модел на въздействие на алтернативите на цигарите.

Тютюнопушенето е сред водещите рискови фактори, свързани с начина на живот, причиняващ влошаване на общото здравно състояние, увеличаване на отсъствията от работа и повишаване на разходи за здравеопазване. Пушачите са по-склонни от непушачите да развият сърдечни заболявания, инсулт, хронична обструктивна белодробна болест и рак на белите дробове, нареждащи България на едно от първите места в Европа по заболеваемост и смъртност от тези заболявания.    Пушенето увеличава риска от коронарна болест на сърцето (2 до 4 пъти), от за мозъчен удар (2 до 4 пъти), от развиване на рак на белия дроб (25 пъти); годишните пропуснати ползи за икономиката (през 2019 г.), свързани с тютюнопушене възлизат на 4,4 млрд. лв. или 3,7% от БВП.

Рискът при електронните цигари е по-нисък

През последните няколко години навлизат нови негоряеми изделия с тютюн или без тютюн, сред които са бездимните нагреваеми тютюневи изделия и електронните цигари с никотинови течности, доставящи никотин по подобие на цигарите. Те също носят риск, но според редица научни проучвания и становища на държавни здравни институции, разликата е, че тъй като не горят, експозицията на вредни вещества е по-ниска от тази при традиционното тютюнопушене, поради което са показани като алтернативи с намален здравен риск в сравнение с традиционните тютюневи изделия.  

В това изследване оценяваме ефектите от потенциална промяна в потребителските навици, която се изразява в замяна на традиционните тютюневи изделия (ТТИ) с нови негоряеми никотинови алтренативи (ННА) в България, в случай на липса на пълен отказ от употреба на тютюн и никотин като цяло.

За целта на изследването е разработен математически модел, който дава възможност за изчисляване на ефектите, комбиниращи различни степени на намалена вреда и на преминаване от ТТИ  към ННА. За целите на представянето, са демонстрирани три сценария на ефектите върху набор от здравни индикатори при промяна на потребителските навици при 1%, при 15% и при 50% от активните пушачи в страната при избор от 83% , като средна степента на намален риск на базата на налични данни от научни проучвания за намалената експозиция на вредни вещества.

Потенциалните ефекти от промяната на потребителските навици (преминаване към по-малко вредни алтернативи) могат да възлизат до 1,8 млрд. лв. намаление на отрицателните ефекти или спад във финансовото измерение на вредата от 41%;

При преминаване на 15% от пушачите към по-малко вредни алтернативи, ефектът върху средногодишния брой заболявания в четирите основни болестни групи, свързани с тютюнопушене, се намалява с близо 56 000 здравно осигурени лица или 12%;

При преминаване на 50% от пушачите към по-малко вредни алтернативи, ефектът върху публичните финанси е спад на разходите със средно близо 51 млн. лв. на годишна база.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.