Европа застарява, лидерите мислят как да ангажират малцинствата и бежанците

Необходима е ясна, всеобхватна и дългосрочна визия, която да гарантира справедливи и устойчиви решения на демографските проблеми. Същността на тази визия включва силна и функционираща икономика, заетост, качествено образование, качествено и достъпно здравеопазване със специален акцент върху децата, възрастните хора и хората с увреждания. Това заяви президентът Румен Радев при откриването в София на двудневната министерска конференция по демографската устойчивост “Да изградим демографското бъдеще на Европа: Пътища за обществата за просперитет в свят на бърза демографска промяна”, предаде БГНЕС.

Държавният глава допълни, че днес сме свидетели на безпрецедентна глобална демографска динамика и много страни в Европа и Централна Азия, включително България, са изправени пред предизвикателството на застаряването на обществото. Той уточни, че това оказва силно въздействие върху основните системи на обществото – икономика, образование, здравеопазване и социална защита, но заяви, че независимо от неблагоприятната тенденция, сме длъжни да превърнем предизвикателствата в нови възможности.

Д-р Наталия Канем, заместник-генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на Фонда на ООН за населението, от своя страна заяви, че България е страна на мира. По думите й демографската промяна е възможност за развенчаване на някои пречки – възрастта и др. подобни. Според нея трябва да инвестираме в хората, които са живи. Това е много по-важно, отколкото да преследваме някаква чудотворна цел. Канем подчерта, че когато на хората се даде власт да разгърнат потенциала си, тогава техните общества ще благоденстват.

„За мен е огромно удоволствие да бъда в България – страна на мира. Имам удоволствието да открия дискусията по отношение на демографското бъдеще на Европа, Централна Европа. България е сериозен защитник на целите на демографското развитие. Промяната е причина за безпокойство. Ниската раждаемост, увеличаващото се население – всичко това ще се отрази на устойчивостта на социалните системи. Демографската промяна понякога се очертава като криза. Има много поводи за загриженост. Демографската криза затъмнява нашите възможности да решаваме проблемите, пред които сме изправени. Имаме една голяма възможност да помогнем на по-възрастните да решават проблемите на общността. Нека подтикнем по-възрастните хора да им дадем възможност за сваляне на бариерите. Жените да дават своя принос особено в страните, където те не представляват социална сила. Ние трябва да се обърнем към малцинствата, към бежанците и други групи, които са в периферията. Те трябва да реализират пълния си потенциал.“

Д-р Андреас Еден, изпълнителен секретар на Population Europe, каза, че продължителността на живота нараства в повечето части на Европа.

„Средно ние също така сме здрави по-дълго, макар не и по равно. Раждаемостта не е нараснала много, в някои скандинавски страни тя дори е намаляла. Нашите очаквания не са толкова драматични. Застаряващите бейбибумъри всъщност са ценен ресурс. Трябва да се фокусираме върху това да правим повече работни места, които са благоприятни за по-възрастните. Намаляващата продуктивност в дигиталната икономика ще компенсира временното намаляване на населението поради ниската раждаемост. Трябва да гарантираме също така образованието да бъде по-достъпно за младите“, допълни той.

Силвия Перел-Левин, председател на комитета по застаряването в Женева, заяви, че демографската устойчивост и застаряването вървят ръка за ръка. Според нея застаряването на населението не е заплаха.

„Много бариери ограничават нашето участие в живота – можем да премахнем тези бариери. Много често решенията се вземат вместо нас, което ни отнема от свободата. Ние сме пълноправни членове на обществото, нашата дума трябва да се чува. Нашите права не приключват. Стереотипите за възрастта не трябва да се толерират. Законодателството, свързано с човешките права, създава едно общество, което включва всички. Все повече възрастни използват технологиите. Нека повишим информираността. Нека седнем заедно на масата за планиране, за вземане на решения. Инвестирайте в нас, ще видите възвръщаемост“, подчерта Перел-Левин.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.