Европарите ще зависят от върховенството на закона

Брюксел отпуска 2 млрд. евро на България за 2018г.

Европейският парламент (ЕП) успя да постигне консенсус с Европейския съвет относно клаузата за върховенството на закона (върховенството на правото). Това е станало в т.нар. триалог – процедура по изглаждане на законодателна инициатива, по която ЕП, Съвета и ЕК има несъгласие. Тепърва трябва съответните институции отново да гласуват и одобрят договореното.

Върховенството на правото (закона) влиза като принцип във всички официални документи на ЕС и всички ценности на Съюза. Всяко нарушение на този принцип ще се разглежда и като индивидуална отговорност на една държава, но и като многонационална. Това ще става чрез съответен механизъм, поясни Ейдер Рубиал, евродепутат от европейските социалисти. Рубиал поясни, че механизмът е обвързан с получаването на евросредства – ЕК ще съблюдава надзора и пари ще отиват само при страни-членки, които не нарушават върховенството на правото. Това обаче не означава крайните получатели да бъдат ощетени, защото правителството на съответната страна не съблюдава законността – те ще получат евросредствата, за които са кандидатствали, ЕК ще направи всичко възможно за това, увери испанският евродепутат. И добави, че е предвидено крайни получатели да подават директно сигнали на ЕК за нарушения по еврофондове, т.е. да не се минава през националните власти! Какво значи нарушение на принципа – ще има отделен член в Договора за ЕС, който да описва какво значи “нарушение на върховенството на закона”, каза друг евродепутат, Петри Сарвамаа от Европейската народна партия (ЕНП). В това число влизат заплахите за независимата съдебна система. Определението е “застрашаване” на върховенството на правото и това ще даде възможност ЕК да действа. Сарвамаа каза и, че е постигнато съгласие с Европейския съвет, че решение по отношение на нарушение на върховенство на правото не може да бъде протакано неограничено време. Рубиал изрично заяви, че при решение на Европейския състав за старт на процедура ще се гласува с квалифицирано мнозинство – 55% от държавите, представляващи поне 65% от населението на ЕС. Всяка година ще има доклад относно спазването на върховенството на правото в ЕС – от всички страни-членки на ЕС.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.