Дух и истина: Кой е малкият съдебен остатък?

Цар Давид и малкия му отряд, съдебен остатък. Кои са те днес? Защо Давид беше цар, а бягаше? България в чин на Давид
Така казва Господ в съдебната светлина:
– Българийо Моя, Българийо, ти ще бъдеш педата новоизкупена земя. Макар и в чин на Давида, ти си Моята съдба, тебе употребих 72/ 11
– Давид и неговите момци – гонението му от Саула – сочеше на Христа и свещенодейния Му корпус – водещ борба със Сатана.
– Давид посегна на присъствените хлябове, които бяха право само на свещенството, сочи на скончание, (преди още да се възцари Давид) сочи на Отца чрез Христа- че борческия отряд ще приеме манната свещена в чинове свещенодейни още като неизявени нелегални преди още да е избълвано свещенството или осъдено чрез Саула – служението свещенодейно в чин свещен сред Лаодикия, или староеврейското, което преминава в новоерно лаодикийско и избълвано, а поверено на Давид и момците давидови – Христа и Неговия свещен отряд. 232/1
– Давид сочеше на народа свещенодеен, употребен първо като нелегален борчески отряд. . .сочеше също, че отряда е на Отца, Който развиваше спасителния план, чрез отряда свещен (в служение) 230/11
– А дялото Божие дело на благословението като „Давид“ продължава да скита, да тъгува за покой вечен, но съдбите му са определени от Съда и то чака времето си да се изяви и приеме наградата си. 193/ 4
– Едва чрез Давида като сянка на същина сочеше на новоерния Господен дом, минаващ седем периода и чрез Глас на небето щеше да се удостои малкия изведен остатък чрез помазанието на благословението. И то, помни е царския скиптър на съдбите като воинствена съдба да освободи Израиля. Тогаз именно Христа се увенчава в победа на небето. 74/ 3
– малкият овчар сочеше на чина съдбата на малкия остатък, изведен от седмия период. 258/2
– Според сянката Давид е извън всяка стреха, сочеше като сянка на групата, събрана под Гласа съдебен. И не води с никого борба, ни с Лаодикия, ни с никого. Групата е под строгия контрол на съдебния Глас и се подготвя за деня на победата, когато ще се решат съдбите на наваловия дом и сауловия господстващ режим. 263/ 5
– Таз борба не е под стреха, тя е извън всяка стреха, на открито поле бойно – земята цяла и борбата е за власт царска. 258/2
– Но дялото или помазанието на Дух Свети в чин давидов отряд навлезе в дейност нелегална, която развива четвърти Ангел до дена на великата победа в увенчание в чин „царски“ на Мелхиседек – Давида над целия духовен трети Израил до дена на Отца чин Давид предаде царствата Си на Господа Исуса Христа в чин Соломон над новоизкупена планета Земя 329/ 1
– Давид с отряда си посочи на едно далечно бъдеще на строяване на воинството Христово в борба за победа в помазанието, което носеше Давид за цар над Израил.
– явява се осмия, но с велики съдби на седмия, всъщност пак е седмия Давид, но измества Саула или Юда обрязана измества духовния Израил поради непокорството спрямо небето. И затуй днес седма е църквата на остатъка лаодикийски. . . Благословението пада върху седмата поверено и от небето чрез Гласа, но осма е отхвърлянето, Лаодикия, която остава без благословението на небето. 204/1
– Затова „Давид“ не е осмия, а осмо е помазанието над Давида, който приема съдбите на седемте периода (неговите братя). 230/ 11
– Давид – осмия син, а всъщност е седмия, но означаваше двойното благословение в седмия период над църковната съдба, чрез Духа Света чрез съсъди на помазание и употребение пред Съда небесен… дялото на 144 хиляди – малкото възкресение в чин на „Давида“ – нововъзстановение на падналата давидова скиния. . . Туй дяло е всемирната светлина на Ангела четвърти чрез Гласа на съдебната небесна власт и няма друго, освен оформеното всемирно църковно реформирано царство Юдино за во вечността и осъденото духовно вавилонско сред земя. 310/ 6

Из „Слово светлина за озарание“, издадена през 1993 г.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.