Доклади за състоянието на администрацията

Всяка година, на основание чл.62, ал.2 от Закона за администрацията, Министерският съвет одобрява годишен доклад за състоянието на администрацията. Докладите са ценен източник на първична информация за числеността, възнагражденията, разходите, компютърната обезпеченост, предоставяните услуги и административнонаказателната дейност.

Докладът за състоянието на администрацията през 2018 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 273 от 20 май 2019 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2018

Докладът за състоянието на администрацията през 2017 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 337 от 21 май 2018 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2017

Докладът за състоянието на администрацията през 2016 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 321 от 15 юни 2017 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2016

Докладът за състоянието на администрацията през 2015 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 534 от 29 юни 2016 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2015

Докладът за състоянието на администрацията през 2014 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 346 от 21 май 2015 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2014

Докладът за състоянието на администрацията през 2013 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 415 от 23 юни 2014 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2013

Докладът за състоянието на администрацията през 2012 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 389 от 04 юли 2013 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2012

Докладът за състоянието на администрацията през 2011 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 502 от 25 юни 2012 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2011

Докладът за състоянието на администрацията през 2010 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 547  от 21 юли 2011 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2010

Докладът за състоянието на администрацията през 2009 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 578  от 6 август 2010 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2009

Докладът за състоянието на администрацията през 2008 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 364 от 19 май 2009 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2008

Докладът за състоянието на администрацията през 2007 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 560 от 29 август 2008 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2007

Докладът за състоянието на администрацията през 2006 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 526 от 1 август 2007 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2006

Докладът за състоянието на администрацията през 2005 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 486 от 30 юни 2006 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2005

Докладът за състоянието на администрацията през 2004 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 548 от 15 юни 2005 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2004

Докладът за състоянието на администрацията през 2003 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 455 от 28 май 2004 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2003

Докладът за състоянието на администрацията през 2002 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 222 от 10 април 2003 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2002

Докладът за състоянието на администрацията през 2001 г. е приет с Протокол на Министерския съвет № 14.22 от 11 април 2002 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2001

Докладът за състоянието и развитието на администрацията на централните органи на изпълнителната власт през 2000 г. Можете да прочетете доклада тук: Доклад 2000

Свързани публикации

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.