Джиросването на акции на Борисов е велика саркастична сделка

Автор: Димчо Нешев, адвокат*

Чета в пресата изказвания на колеги (вкл. и на такива с титли), че Борисов бил станал собственик на акциите от ПФК Левски само защото Г. Попов му ги бил джиросал. Не било необходимо нито предаването им нито пък имало значение дали Борисов ги иска или не. Демек, няма не искаш, ще пиеш бира!
Да, в теорията отдавна се спори дали предаването на поименните акции е елемент от фактическия състав на прехвърлянето на правата по и върху акциите. Да, най-вероятно, джирото от Г. Попов е действително. Какво, обаче, е действието му по отношение на Борисов?
Да започнем с въпросите:
– Може ли едностранна правна сделка да поражда действие в чужда правна сфера без това (действието имам предвид, не формата) да е предвидено изрично в закона? Какво казва законът по въпроса (чл. 44 във връзка с чл. 21 ЗЗД)? Не може. А къде в Търговския закон има изрична разпоредба, че едностранната сделка „джиро” може да прави такива промени? Ами никъде.
– Правото да се разпореждаш с поименните си акции потестативно право ли е? Ами не, не е. Как тогава с упражняването на това право (джиросвайки акциите) едностранно ще променяш чужда правна сфера?
– Как се упражняват права по поименни акции върху които не упражняваш фактическа власт? Ами никак. Докато не извършиш разни други правни действия.
– Може ли дирантът да анулира джирото (напр. защото е допуснал грешка или просто защото така иска) докато акциите са в негова фактическа власт, т.е. преди да ги е предал на джиратаря? Може. Действително ли ще е такова анулиране? Ами, да.
– Прилага ли се Глава петдесет и трета от ГПК за поименните акции? Прилага се. И защо? Нали само джирото беше достатъчно?
– Каузалното правоотношение било без значение. Дали? Нито Божков/Г. Попов, нито Борисов твърдят, че са сключвали сделка (възмездна или безвъзмездна). Демек Божков насила се опитва да надари Борисов с едни акции. Дарението трябва ли да бъде прието от надарения? Трябва. Борисов приел ли го е? Не. Дарението реален договор ли е? Реален е. А има ли предаване на акциите? Ами, не.
Ако прехвърлянето на поименни акции ставаше толкова просто, аз още сега ще джиросам акции от мое дружество на Бил Гейтс и на Джеф Безос. Хич няма и да ги питам дали искат. И ще се хваля, че сме съакционери.
А иначе ходът на Божков с джиросването на акциите на Борисов е велик ход. Засега е № 1 в личната ми класация за саркастична сделка на годината.

*Коментарът е на личната страница на автора и е публикуван с неговото съгласие

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.