Десетгодишната давност за паричните задължения вече е факт

Парламентът въведе окончателно десетгодишната абсолютна давност за паричните задължения на физически лица. Промяната, която е спорна и доведе до остри реакции както на бизнеса, така и на Европейската банка за възстановяване и развитие, е инициирана от “Обедините патриоти”.

В момента давността на дълговете на физическите лица е безкрайна. След промените, които влизат в сила шест месеца след обнародването в Държавен вестник, един кредитор ще може да търси дългове не повече от десет години. След изтичането на този срок няма никакви правни последствия за длъжника, а кредиторът ще загуби парите си завинаги. Давността ще важи и за заварените случаи.

Според вносителите промяната цели да реши проблема с т.нар. вечен длъжник. Тя е компромис между ГЕРБ и “Обединените патриоти”, след като малкият коалиционен партньор искаше да се въведе личен фалит.

С изтичането на десетгодишната давност ще се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Според приетите текстове давност няма да тече още при задължения между близки роднини и докато трае съдебният процес за вземането, както за вземания по повод на приватизационна сделки и за реституирано имущество.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.