Гласът на ученика: 18% смятат, че технологиите разсейват

Виктория Цветкова, Петър Стаменовски, Симеон Русинов, 8.а клас, 125 СУ „Боян Пенев“

STEM е съкращение за Наука, Технологии, Инженерство, Математика. Това е направление в образованието, което разглежда различни дисциплини, обвързани с различни препратки и връзки помежду си. Обучението по STEM предполага подход, изграждащ умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовързки между отделни дисциплини  и сфери на познание. STEM обучението в 21. век предполага активното взаимодействие с различен тип технологии, базирани на виртуална реалност (VR), технологии, базирани на добавена реалност (AR), различен учебен и симулационен софтуер и дигитални, мултимедийни и 3D образователни ресурси, както и изграждане на подходяща образователна среда и учебна инфраструктура.

Идеята е чрез методиката на STEM учениците да вземат участие в експерименти, да бъдат насърчавани да споделят идеите си и да допринася за развитие на групови проекти, насочени към опознаване на света около тях.

Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото, са основните принципи залегнали във всеки урок. Едно от основните предимства на STEM обучението е обединяването на отделните предмети в интегрирана учебна програма. Всеки урок освен знания води и до придобиването на различни умения и компетентности.  

Нашето проучване: 73% са за STEM кабинети

Обърнахме се към различни ученици от гимназиалния курс с въпроса: Какво мислите за STEM кабинетите и дали те мотивират учениците да усвояват повече знания или не.

72,73% от анкетираните отговориха, че са „за“ тези стаи, защото те помагат на учениците и ги държат мотивирани и жадни за повече знания.  Ето и най-честите отговори: “STEM класните стаи ще помогнат за усвояването на повече знания, защото може уроците да се представят по по-интересен начин. На учениците ще им е по-лесно да запомнят или да научат нещо“. “Мисля, че във все повече училища трябва да има такива стаи. Доста е приятно да караш часове в такава стая, не са типичните чинове, наредени в колони. Що се отнася за усвояването на повече знания, при някои ученици може да има този ефект, но като цяло си зависи изцяло от ученика дали ще му е по-лесно, или не.” “Тези кабинети изглеждат доста добре. Може да мотивират учениците да се фокусират над учебният предмет много по-лесно. Класическите класни стаи са доста скучни и убиват желанието ми да уча.” “Според мен тези класни стаи ще доставят удоволствие на учениците и ще им бъде приятно да са на училище.” “Аз лично бих искал да съм в такава класна стая, защото според мен добрата атмосфера е важна част от учебният процес.”

Около 18 % са против

9,09% от хората които попитахме ни отговориха, че не могат да заемат страна и се въздържат от точен отговор, понеже STEM класните стаи имат колкото положителни черти, толкова и отрицателни. “Технологиите могат да ти помогнат, като  дадат достъп до повече информация. Този вид обучение те учи на екипна работа с други хора. От друга страна, не виждам как електрониката може да замести учителя. Не заемам нито една от двете страни понеже и двете имат своите плюсове и минуси.”  

18,18% от хората които попитахме казаха, че са твърдо против STEM класните стаи. Против са и срещу STEM метода на обучение. “Според мен средата на обучение не е толкова важна, колкото учителят.” “Ако този начин на обучение продължи да се развива, професията учител след време ще изчезне. А това ще доведе до неграмотност.” “Аз съм твърдо против този начин на обучение, защото вреди на здравето на учениците. Смятам, че много голяма част от учениците, които се “обучават” по този начин ще останат неграмотни, понеже е доста лесно да се разсееш с всички тези технологии около теб.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.