Възпитаници на НФСГ усвояват дигиталния бизнес в Шкойдиц

12 ученици от 11. и 12. клас от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) проведоха своята учебна практика по дитигателен бизнес в един от водещите центрове за професионално образование в град Шкойдиц, Германия. В периода 8 – 22 април те се запознаха със специализиран софтуер, създаването на бизнес план, работа, свързана с обработката на база данни, запознаване с етапите, през които преминават управленските процеси. “Възпитаниците на училището демонстрираха завидни езикови, комуникативни и презентационни умения, учеха се да бъдат адаптивни, да рабоят в екип и да се подкрепят”, съобщиха от НФСГ.

Дейностите се осъществяват по проекта „Европейски навигатор в професията, финансиран по програма „Еразъм+“. Училището е с акредитация по програмата „Еразъм+“ в областта на професионалното образование и обучение.

През месеците май и юни на територията на НФСГ се планират редица дейности за разпространение и приложение, чрез които общността „Еразъм+“ да израства и придобива все по-голямо и разпознаваемо присъствие в училищния живот.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.