Възвиси ли ни изолацията?

Станахме ли по-състрадателни или задълбахме в мизерията на духа

Коментатор.бг покани известни български автори да разсъждават на тема как ще излезем от изолацията – по-добри, по-състрадателни или напротив. Защото има и вариант да сме станали по-зли, склонни към доносничество и в крайна сметка по-завистливи. Възвисихме ли се или задълбахме в мизерията на духа. Кого спасихме, кого застрашихме при положение, че бяхме пожалени от масов мор, какъвто ни предричаха политици? Този въпрос е важен, защото като народ се съгласихме да търпим ограничения, за да има живот за по-слабите, по-болните и по-възрастните. Което само по себе си е прекрасно. Какво обаче стана с нас през това време?

Текстовете на авторите ще бъдат публикувани в рубриката “Литературен клуб”. И за да има въведение, се спряхме на книгите, които оцеляха през хилядолетията и които ни дадоха и дават основата, върху която да градим човешките си отношения и в крайна сметка да правят съжителството ни възможно. А и ни осеняват с крехката надежда, че един ден нашият дух ще обитава звездите.

Днес пускаме част от 125 гл. от Книга на мъртвите, която напомня за част от 10-те заповеди, дадени на Моисей от Господ Бог на планината Синай. Както и самите 10 заповеди. Приятно четене!

Здравей, о, бог велик, на истината-правда повелител, могъщи господарю! Ето пред тебе идвам.

Да съзерцавам красотата ти сияйна остави ме!

На теб и на четиридесет и двете божества магическото име зная,

които в залата огромна на истината-правда те заобикалят, в деня, когато пред Озирис на прегрешенията се прави равносметка.

Кръвта на грешниците им служи за храна.

Името ти е: „Господар на хармонията на вселената,

очите на когото две сестри-богини са.“

Ето аз истината нося в сърцето си и правдата,

защото всяко зло изкорених от него.

Не съм създавал страдания на хората.

Не съм си служил с насилие към моите роднини.

Не съм замествал правдата с неправда.

Не съм общувал с лошите.

Не съм извършвал престъпления.

Не съм накарал никого да работи за мене непосилно.

Не съм злословил от славолюбие.

Не съм измъчвал моите служители.

Не съм проклинал боговете.

Не съм лишавал бедния от неговия хляб насъщен.

Не съм извършвал действия, отхвърлени от боговете.

Не съм допускал никой господар да мъчи роба си.

Не съм докарвал на ближния страдания.

Не съм допускал глад да има.

Не съм разплаквал хората, подобните на мене.

Не съм убивал, нито заповед за смърт съм давал.

Не съм донасял болести на хората.

Не съм задигал дарове от храмовете.

Не съм си присвоявал на боговете хляба.

Не съм открадвал приношенията за духовете посветени дадени.

Не съм извършвал действия безсрамни

в пресвятото място на храмовете.

Не съм отнемал част от даровете предопределени.

Не съм опитвал моите владения да умножавам

по начини непозволени.

Не съм си присвоявал на ближния нивята.

Не съм размествал ни тежестите, ни лоста на везната.

Не съм отнемал млякото от детската уста.

Не съм обсебвал добитъка по пасбищата.

Не съм улавял в примка птици, за боговете отредени.

Не съм изваждал риба с мъртва риба.

Не съм препречвал на водите да текат, където трябва.

Не съм събарял вдигнати прегради на води течащи.

Не съм гасил на огън пламъка

в мига, когато трябвало е да гори.

Не съм престъпвал правилата за жертвоприношения с месо. Не съм си присвоявал добитък, собственост на храмове на боговете.

Не съм попречил на никой бог да се явява!

Чист съм! Чист съм! Чист съм! Чист съм!

Библията, ИЗХОД 20, 2 – 17

 • [20:2] Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от египетската земя, от дома на робството;
 • [20:3] да нямаш други богове, освен Мене.
 • [20:4] Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята;
 • [20:5] не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят,
 • [20:6] и Който показва милост до хилядно коляно към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.
 • [20:7] Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името Му напразно.
 • [20:8] Помни съботния ден, за да го светиш;
 • [20:9] шест дена работи и върши (в тях) всичките си работи;
 • [20:10] а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог: недей върши в него никаква работа ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни (волът ти, ни оселът ти, нито какъвто и да е) твой добитък, нито пришълецът ти, който се намира в жилищата ти;
 • [20:11] защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.
 • [20:12] Почитай баща си и майка си, (за да ти бъде добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава.
 • [20:13] Не убивай.
 • [20:14] Не прелюбодействувай.
 • [20:15] Не кради.
 • [20:16] Не лъжесвидетелствувай против ближния си.
 • [20:17] Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, (нито нивата му) нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък) – нищо, което е на ближния ти.

ПЕТА КНИГА МОИСЕЕВА – ВТОРОЗАКОНИЕ 5, 7 – 22

 • [5:7] да нямаш други богове пред лицето Ми.
 • [5:8] Не си прави кумир и никакво изображение на това, що е на небето горе, и що е на земята долу, и що е във водите под земята,
 • [5:9] не им се кланяй и не им служи; защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който, за греха на бащите, наказвам до трето и четвърто поколение децата, които Ме мразят,
 • [5:10] и Който показвам милост до хиляди поколения към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.
 • [5:11] Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог; защото Господ (Бог твой) няма да остави ненаказан оногова, който употребява името Му напразно.
 • [5:12] Пази съботния ден, за да го светиш, както ти е заповядал Господ, Бог твой;
 • [5:13] шест дена работи и върши всичките си работи,
 • [5:14] а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог: не върши (в него) никаква работа, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни волът ти, ни оселът ти, нито някой твой добитък, нито пришълецът ти, който е у тебе, за да си почине робът ти и робинята ти (и оселът ти), както и ти;
 • [5:15] и помни, че (ти) беше роб в египетската земя, но Господ, Бог твой, те изведе оттам с твърда ръка и висока мишца, затова и ти заповяда Господ, Бог твой, да тачиш съботния ден (и свето да го пазиш).
 • [5:16] Почитай баща си и майка си, както ти заповяда Господ, Бог твой, за да живееш дълго и да ти бъде добре в оная земя, която ти дава Господ, Бог твой.
 • [5:17] Не убивай.
 • [5:18] Не прелюбодействувай.
 • [5:19] Не кради.
 • [5:20] Не лъжесвидетелствувай против ближния си.
 • [5:21] Не пожелавай жената на ближния си и не пожелавай дома на ближния си, нито нивата му, нито роба му, ни робинята му, ни каруцата му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък) нито нещо друго, което е на ближния ти.
 • [5:22] Тия думи изрече Господ гръмогласно към цялото ви събрание на планината изсред огън, облак и мрак (и буря), и повече не говори, и ги написа на две каменни скрижали и ми ги предаде.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.