Всеки прокурор може да разследва Главния

Надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по смисъла на чл. 126, ал. 2 от Конституцията, не включват случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор. Това гласи официално решение на Конституционния съд, в отговор на запитване на правосъдния министър Данаил Кирилов. Решението е прието единодушно – с мнозинство от 12 гласа.

Заради доклада на Венецианската комисия, в който се препоръчва цялостна радикална реформа на Конституцията и Висшия съдебен съвет, за да се премахне недосегаемостта на главния прокурор, правителството реши да попита Конституционния съд може ли редови прокурор да разследва обвинител номер едно и при действащата сега конституционна уредба. Текстът, чийто тълкуване се иска е “главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори” и в този смисъл възможно ли подчинен на главния прокурор да го разследва независимо? Предварителните очаквания бяха Конституционният съд да каже, че главният прокурор не може да дава конкретни указания по дела, по които е ангажирана неговата наказателна отговорност, тоест редови прокурор може да разследва главния. Въпросът стана факт с оглед инициативата да се направи пост за специален прокурор, който да се занимава само с разследвания на главния прокурор. Това досега си остана само на ниво “думи”, макар че правителството одобри законова промяна – разследването срещу главния прокурор и неговите заместници да се провежда от завеждащия инспектората на прокуратурата.

1 Comment

  1. Какво? Какво? Главния прокурор може да разледва всеки прокурор?

Leave a Reply

Your email address will not be published.