Вдигат с до 30% заплатите в 28 администрации

Българите са най-ниско платени в целия ЕС

В 28 администрации вдигат с 30% заплатите от  31 август. Това следва от публикувана за обществено обсъждане наредба на  strategy.bg – Порталът за обществени консултации. Прочетете ТУК. В мотивите на документа пише, че повишението на възнагражденията е договорено на Коалиционен съвет между ГЕРБ и Обединени патриоти като част от новите социално-икономически мерки в отговор на епидемичната криза. Само че преглед на администрациите, които ще получат увеличение, показва че става дума не само за администрации, които са на първа линия в борбата с коронавируса, а за администрации, в които основните заплати на служителите или са по-ниски в сравнение с други институции, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето, или пък има други причини да бъдат вдигнати, както например НАП и Агенция “Митници”, където възнагражденията и сега не сред най-ниските.

С по-високи заплати ще бъдат дирекциите „Управление на морските плажове“ и „Туристическа политика“ в Министреството на туризма, в Националния осигурителен институт, в Национална здравноосигурителна каса, в Държавна агенция за закрила на детето, в  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, в Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Агенция за хората с увреждания .

Повишение ще получат в Българска агенция по безопасност на храните, Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, Комисия за защита на потребителите, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация,  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Изпълнителна агенция по лекарствата, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

Вдигат се възнагражденията и в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, в Министерство на културата – Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“, в  Дирекция за национален строителен контрол,  Български институт по метрология, Национален институт за помирение и арбитраж, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика, Регионални здравни инспекции, Регионални инспекции по околна среда и води, Басейнови дирекции.

В наредбата се казва, че в срок до 31 август 2020 г. ръководителят на административната структура може еднократно да определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, не по-висок от 30 на сто от досегашния размер.

1 Comment

  1. Подкупват, когото могат. Какво ще стане в администрациите при това избирателно повишаване в едни дирекции не ми се мисли.

Leave a Reply

Your email address will not be published.