България е приета в чакалнята на еврозоната

България бе приета за член на валутно-курсовия механизъм ERM II и банковия съюз като част от усилията на страната да влезе в еврозоната. Заедно със страната ни в двете структури бе приета и Хърватия.

ЕЦБ определи базов курс за конвертирането н българския лев в евро от 1,95583 лв. за евро.

За хърватската куна обменният курс е 7,53450 куни за евро.

След това двете валути ще могат да се колебаят в диапазон плюс или минус 15% от този курс. Ако приемем, че двете държави успеят да осъществят това за най-малко две години, двете страни биха могли след това официално да се присъединят към еврозоната.

България влиза в „чакалнята“, запазвайки едносттранно режима на валутния борд. 

След внимателна оценка на българския валутен борд бе прието България да се присъедини към валутния механизъм със съществуващото с ЕС валутно споразумение едностранно и без допълнителни задължения по отношение на ЕЦБ, посочват от институцията в прессъобщение.

Споразумението за участие във валутно-курсовия механизъм се основава на ангажимента на България да се присъедини към Банковия съюз и ERM II едновременно и на база изпълнението на изискванията, заложени в подаденото писмо за намерение в края на юни 2018 г.

Влизането на българския лев в т. нар. „чакалня“ е придружено от ангажимента на българските власти за спазване на стабилни икономически политики с цел предпазване на икономическата и финансова стабилност и постигане на устойчива икономическа конвергенция, посочват от ЕЦБ.

Оттам допълват и че българските власти са поели ангажимент да прилагат специфични мерки и в небанковия финансов сектор, държавните предприятия, законовата рамка за обявяване на несъстоятелност и тази за борба с прането на пари. България също така ще продължи прилагането на реформи в съдебната система и борбата с корупцията и организираната престъпност заради тяхната важност за стабилността и интегрирането на финансовата система.

Задължителните точки на интервенция във валутния механизъм ще бъдат оповестени от ЕЦБ и Българската народна банка преди отварянето на валутните пазари на 13 юли.

Заедно с влизането в ERM II България и Хърватия влизат и в Единния надзорен механизъм, който също е под ръководството на ЕЦБ, която взе репение за установяване на тясно сътрудничество с БНБ. То ще е факт 14 дни след като репението бъде официално оповестено в държавния вестник на ЕС.

ЕЦБ ще поеме директен надзор над значимите банки от 1 октомври 2020 г. Не е ясно обаче кои ще прецени за такива – със сигурност в това число влизат топ 3 по активи в страната: Уникредит Булбанк, Банка ДСК и ОББ.  Банковият надзор на ЕЦБ и Българската народна банка се подготвят за плавен преход към новия надзорен режим.

В съобщение до медиите Европейската комисия приветства влизането на страната ни в ERM II, посочвайки, че решението на страните по валутния механизъм II представлява важен момент в усилията на България и Хърватия да се присъединят към еврозоната.

„Участието във валутния механизъм II ще спомогне за укрепване на устойчивостта на българската и хърватската икономика. То ще помогне на двете страни да поставят стабилността в основата на своите политики, ще насърчи тяхното сближаване и в крайна сметка ще им помогне в усилията им да въведат еврото“, казват от ЕК.

Комисията посочва, че България и Хърватия поеха редица ангажименти в областта на политиката, предназначени да осигурят безпроблемното им преминаване към валутния механизъм и участие в него. Оттам допълват, че страните по ERM II възложиха на ЕК и ЕЦБ да наблюдават ефективното изпълнение на тези ангажименти в рамките на съответните си области на компетентност.

Комисията проследи изпълнението на ангажиментите на България в следните области на политиката: надзора на небанковия финансов сектор, рамката за несъстоятелността, рамката за борбата с изпирането на пари, управлението на държавните предприятия.

Комисията прецени, че тези четири ангажимента са били ефективно изпълнени от българските органи, допълват от ЕК.

Левът вече е привързан към еврото, докато куната се колебае в тесен диапазон като част от подготовката на двете страни за присъединяване към валутния блок.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.