България – градина райска, в която е скрит раят

В Съдебната светлина Бог казва:

 Теб и само теб, Българийо – градина райска назовавам. Сред теб и твоята гърда реално рая Ми скрих, макар и да го дирят над планета Земя. Те и не подозират, че той ухае от твоята пазва. Защото теб една Аз възлюбих и избрах като Моя действителна същина. 5/ 16 
 Явения в скончание Съд на правда реализира плана на спасение в съдби на оправдание и осъждение. Гласът съдебен трябваше да се яви и със сила и мощ да затръби. Но кой народ ще го представи? Земята цяла ли ще застане? И ето Всемогъщият Бог Си бе избрал народ на Своето благоволение и го призова като реална съдебна същина. И това бе народа на България – земя на милост и любов по велико Божие избрание, която чрез вяра се явява пречистена, претопена като злато в състава и на две племена – българославянка е тя. За великата цел на Съда се избра тя, като същина на сянката израилева стара, за да представи пред Съда велик в решението на процеса земен църквата Христова, разперила крила над пет континента земни от всички народи и племена за да й се реши съдбата по делата. България трябваше да представи пред Съда велики блюда, съсъди на почитно употребление в чинове небесни, явени като лични представители на гвардията Христова, живото църковно сърце за църквата всемирна над цялата земя. 16/ 2 
 А във великият съдебен процес над планета Земя Всевишният Творец простря десница над много народи, оформени в земни държави и ги употреби. Божието внимание бе особено към България насочено и тя бе избрана “по благодат” като новозаветна същина на старозаветната сянка “Израил”. 16/ 1 
 А България е употребена всецяло и с нейните градове – София представя новия Ерусалим. Гълъбец – Сам Гълъбът святи – Дух Святи. Богдан яви Божия изкупен народ. А поотделно петте върха представиха петте земни континента. Река Дунав представи реката Йордан и от него се взеха 12 свещени камъни в употребление при изхода израилев. Седемте рилски езера представиха седемте очи – седемте духове, седемте периоди църковни на Агнето, заклано, предстоящи пред съдебния Трон. А бреговете на морето бяха назовани като на океани тихите съдби, натрупало дюните пясъчни в авраамови обещания, като тях и небесните звезди. 9/ 6 
 Сред България е веста на всемирната църква изявена чрез Гласа на Святия Дух. Тук е скрит рая – градината едемска търсена от целия земен свят България е средище на духовната култура и просвета 31/ 9 
 Тя, България, се явява като новозаветна същина в покритие на сянката Палестина. Палестина показа пътя на бъдещото явяване на една новозаветна същина, създадена по обещание авраамово, която е България, употребена цялостно с народ, верни синове и дъщери Божии с педа почиваща земя, море, реки, езера, планини и поля. Затова и Бог толкова много любеше тази земя, тоз народ държава България. 44/ 1 
 Тез две държави, стар Израил и България, са пряко употребени с народ, живот и имот. А също цялата тенденция на водещата се борба: да посочат реално на третия образ на новата реална държава за вечността – новият Ханаан. 125/ 1 
 Туй заявяваме ний, Съда велики, че наистина, истина е употребена България цяла с градове и села, планини, върхове, реки, езера и море, всички морски брегове. И народа неин от деня на нейното съществувание като народ славянски държава. . .Но тук България е същината независимо от строя или нейната идеология, каквото и да е било, не пречи на действията духовни, нито на съдбите нетленни за бъдещата планета нова Земя. 5/13 
 О, тебе Българийо Моя, Моя възлюбена съдба, о тебе, Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни всемирни съдби избрах да си Ми носителка на мира и любовта. И в чин те възвисих на “Мироносец над цялата планета Земя”. 5/ 14 
 Фараон възлага на Йосиф Святия Дух да разреши съдбите им сред земята Гесен – която сочи на България 93/ 13

1 Comment

  1. Да видим първия абзац от Словото:
     Теб и само теб, Българийо – градина райска назовавам. Сред теб и твоята гърда реално рая Ми скрих, макар и да го дирят над планета Земя. Те и не подозират, че той ухае от твоята пазва. Защото теб една Аз възлюбих и избрах като Моя действителна същина. 5/ 16
    От всички държави на света Бог нарича само една ГРАДИНА РАЙСКА. Всеки дири изчезналия кивот, Арарат, ноевия ковчег, едемската градина, а ето че РАЯТ Е СКРИТ В БЪЛГАРИЯ. Кое е това, кое ухае пред небето от пазвата на България? Целият свят знае отговора, време е и вярващите да го приемат. Подсказвам – Песен на песните 2:1 Аз съм роза Саронова И долински крем.
    И накрая – България е избрана като същина. Значи в последното, съдебното време Бог отново избира и употребява реално една държава, както преди 2000 години употреби Стария Израил.

Leave a Reply

Your email address will not be published.