Близо 84 млн. лв. за децата с увреждания от началото на годината

Режат фирмите, които наемат инвалиди

83 963 389 лв. месечни помощи за 26 012 деца са платени от началото на годината досега, съобщиха от Агенцията по социално подпомагане. 6 489 деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане получават месечна помощ от 930 лв., други 7348 деца с между 70 и 89,90 на сто вид и степен на увреждане получават месечна помощ от 450 лв, а 11 719 деца с от 50 до 69,99 вид и степен на увреждане получават месечна помощ от 350 лв. 457 деца с увреждания, настанени в приемни семейства, също са получили помощ.

Към края на юни 2020 г. 333 деца с увреждания ползват максималния брой от 168 часа месечно за лична помощ. Това означава, че всеки от техните лични асистенти, които в повечето случаи са техните родители, получава месечно възнаграждение от 737,52 лв. А 1722 деца получават лична помощ от 85 до 168 часа на месец.

Семействата на деца с увреждания могат да се възползват и от социалните услуги за деца с увреждания: Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за деца с тежки множествени увреждания, Дневен център за деца с увреждания /седмична грижа/, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Център за социална рехабилитация и интеграция. Издръжката за едно дете в тези центрове, считано от 01.08.2020 г., варира от  3 849 до 9 970 лв. годишно.

Семействата с дете с увреждане имат право на безплатна годишна електронна винетка (97 лв) в зависимост от възрастта, а ако детето с увреждане учи – еднократна помощ за първокласник или осмокласник в размер на 250 лв. Месечната помощ за отглеждане на дете до 2-годишна възраст с трайни увреждания 50% е 100 лв., получават и  допълнителна еднократна помощ, също от 100 лв. Имат право и на целеви помощи за балнеолечение (до 290,40 лв) и за закупуване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, съобразно потребностите на детето и съответно на различни суми. В зависимост от доходите на семейството може да бъде предоставена месечна социална помощ от 18,75 до 75 лв. месечно и целева помощ за отопление (495,80 лв). Децата над 16-годишна възраст имат право на пенсия.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.