Близо 61 души сменят пенсионния си фонд през първото тримесечие

През първото тримесечие на 2020 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 60 966 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг, се казва в анализ на Комисията по финансов наздор.

Общо 53 769 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2020 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 55 957 се наблюдава намаление с 2 188 лица или 3,91 на сто.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 49 583 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 3 674 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 512 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 1,30 на сто, в професионалните – 1,19 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,08 на сто.
   

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през първото тримесечие на годината, е 184 441 437 лв., в т. ч. 166 566 246 лв. в универсалните фондове, 16 474 416 лв. в професионалните и 1 400 775 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. е намалял с 18 436 113 лв. или с 9,09 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,28 на сто, на професионалните – 1,40 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,12 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2020 г., е 3 430,26 лв.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.