Безработните не губят обезщетения, ако работят в селското стопанство

Безработните, които сключат трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, ще запазят правото си на месечни социални помощи, съобщи правителствената информационна служба.
Те ще имат право и на помощи за отопление, ако отговарят на всички други условия и изисквания за получаването им.

Запазването на правото на подкрепа се гарантира с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството в сряда.

Съгласно измененията в срок до 31 октомври 2020 г. трудови възнаграждения и свързаните с тях плащания от сключени трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа няма да се считат за доход при определяне на размера на социалните помощи.

Ако подадат заявление-декларация за целева помощ за отопление, превишението на доходната граница в резултат на получените възнаграждения от селското стопанство, няма да бъде основание да им се откаже помощта.

С измененията се създават условия за насърчаване на трудовата активност на безработните и включването им на пазара на труда, както и за повишаване на техните доходи, без да губят правото си на социално подпомагане.

Същевременно така се подпомагат земеделските производители за по-лесното намиране на работници в сезона на прибиране на реколтата.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.