Администрацията е изпълнила 71% от мерките за намаляване на административната тежест

Правителството одобри отчета за напредъка при изпълнението на най-големия пакет от 1566 мерки за намаляване на административната и регулаторна тежест, с които се редуцират изискваните от заявителите документи, увеличава се служебният обмен на документи, намалят се някои срокове и такси, стандартизират се услуги на администрации със сходен профил на дейност.

Обобщената информация от отчетите показва, че от общо 1566 мерки са изпълнени 1105 (70,56%), в процес на изпълнение са 381 (24,33%), а изпълнението на 80 (5,11%) от мерките все още не е започнало.

Благодарение на изпълнените мерки, се намалява броят на изискваните документи от заявителите, съкращават се срокове, намаляват се или се премахват такси на някои услуги.

За неизпълнените мерки работата и отчитането продължава в рамките на Съвета за административната реформа, като крайният срок за изпълнението е до края на 2020 г.

Приложена е информация за направленията, в които са реализирани мерките за намаляване на административната тежест, както и изпълнилите ги институции.

Виж кои мурки са изпълнени Тук

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.