Агенцията по заетостта пусна указания как да се регистрират безработните

От Агенцията по заетостта пуснаха подробна информация за начините за регистрация в условията на извънредно положение. До този момент такава информация на сайта на институцията липсваше, което объркваше хората.

Онлайн регистрацията става по няколко начина – чрез Единния портал за достъп до електронни услуги, чрез подаване на документи по електронната поща, което спестява ваденето на ПИК или чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП), както и чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявлението, което се подава по електронен път към бюрото по труда, служи само за регистрация и не води автоматично до получаване на права за обезщетение и социални помощи. За получаване на обезщетение се изтегля образец, попълва се и може да се изпрати чрез лицензиран пощенски оператор към териториално поделение на НОИ.

От Агенцията напомнят, че за периода на извънредното положение спират да текат нормативно определените срокове за регистрация в бюрото по труда и за подаване на заявление за обезщенение. Документите могат да бъдат подадени в 14 дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.