Връщат трайно безработните на работа

Автор: Иглика Горанова, сп. Икономист

Кризата за кадри на пазара на труда „размърда“ социалното министерство, което реши да се включи по-мащабно в решаването на проблема с недостига на работна ръка. Вниманието на ведомството в следващите четири години е насочено към 150 000 трайно безработни от уязвимите групи, за чиято квалификация, преквалификация и наемане на работа са предвидени над 412 млн. лв. по оперативна програма „Човешки ресурси“ и около 290 млн. лв. от държавния бюджет. С тези средства, освен че ще бъдат обучавани хора, ще бъдат стимулирани и работодателите да ги наемат.

В плановете на министерството, което представи своята управленска програма, е стартирането на проект „Работа“ в областите с най-висока безработица – Видин, Монтана и Враца. Общините ще наемат безработни за социални дейности, включително и да помагат на възрастни хора. За целта до края на 2017 г. са заделени 2 млн. лв.

Министерството е насочило финансов ресурс и към родителите, които са в майчинство, с идеята да ги върнат по-рано на работа, както и към разширяване на списъка с професии, които да бъдат включени в издаването на „Синя карта от ЕС“ за наемане на висококвалифицирани специалисти.

„Нужни са извънредни мерки, защото липсата на кадри задържа развитието на икономиката“, обясни ситуацията Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. Въпреки рекордно ниската безработица от 6,7% – регистрираните в бюрата по труда са 220 884, това е резерв за недостига на трудовия пазар. Социалното министерство планира да бъде изготвен списък на търсените професии на база на информация от регионалните комисии по заетостта и средносрочните прогнози за търсенето и предлагането на труд. Ще продължат да се предоставят възможности за обучение в реална работна среда под формата на стажуване, чиракуване, дуално обучение.

Според данните на социалното министерство 40% от безработните, които са завършили курс на обучение, организиран от бюрата по труда, са били наети трайно от работодателите. Ефектът при стажувалите директно във фирмите е още по-голям – 70% от стажантите са наети трайно.

Над 50

Парадоксът на българския пазар на труда е, че липсват квалифицирани и млади кадри, пенсионната възраст се вдига, а част от бизнеса все още не си дава сметка за променената демографска картина и търси да наема млади хора. Затова и безработните над 50 години попадат в групата на уязвимите, независимо че имат стаж и опит.

Безработните над 50-годишна възраст са включени в голяма част от програмите и мерките за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет. Наскоро бяха отпуснати 619 000 лв. за насърчителни мерки към бизнеса да наема хора от тази група. Парите покриват до 50% от разходите за заплати и осигуровки на наетите безработни и до 75% – на наетите хора с увреждания. Работодателите сами преценяват каква да е продължителността на трудовите договори с наетите лица, но тя не може да е по-малка от 3 месеца. Максималният срок за финансиране на работните места от държавата е 12 месеца.

За безработните над 58 г. се прилага националната програма „Помощ за пенсиониране”, по която безработни с висок образователен статус и квалификация могат да бъдат наети като консултанти с цел подпомагане на работодателите и предаване на натрупания професионален опит. В резултат от изпълнението на различни дейности през първото полугодие на 2017 г., по данни на Агенцията по заетостта, работа са започнали 30 244 лица над 50-годишна възраст.

Детегледачки

За да върне на пазара на труда млади родители, социалното министерство насочва от оперативната програма 20 млн. лв. за наемане на детегледачки. От програмата могат да се възползват родители на деца до 5 години, които искат да продължат своето кариерно развитие. Социалното ведомство обещава да гарантира сигурност: „Ще бъдат дадени съответните указания, гарантиращи правото на децата на закрила от насилие, от неподходящо отношение от страна на наетия детегледач. Наемането ще става само след изричното одобрение от страна на родителя на лицето, което ще бъде ангажирано с отглеждане на детето му. Най-често това са близки или роднини на родителя или лица с подходящо медицинско или педагогическо образование, регистрирани в бюрата по труда. За тези, които нямат подходящото образование, в рамките на проекта ще бъде подсигурена методическа подкрепа на безработни и неактивни лица в посока усвояване на знания и умения за полагане на грижи за деца“, поясняват в отговор на МТСП до „Икономист“.

Министър Бисер Петков обяви, че от другата програма на министерството за родителска заетост, при която, ако майката се върне на работа, преди детето да е навършило 1 година, взема 50% от майчинството си заедно със заплатата, вече са се възползвали 275 жени.

Синя карта

МТСП обеща да изпълни исканията на бизнеса да разшири списъка с висококвалифицирани специалисти от чужбина, които могат да получат облекчен достъп до нашия пазар на труда със Синя карта на ЕС. По данни на Главната инспекция по труда през първото шестмесечие на тази година такава карта е била издадена едва на 67 души в областта на информационните технологии, където недостигът е най-голям. Най-много разрешителни са били издадени на граждани от Украйна, Русия и Китай.

От социалното ведомство заявиха, че ще продължат усилията и за сключване на двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция с трети страни. В края на юни правителството одобри проекти на спогодби с Армения, Молдова и Украйна. И

 

Недостиг на работници във всички браншове

По данни на Асоциацията на организациите на българските работодатели българският бизнес изпитва остър недостиг на квалифицирани работници в областта на транспорта, строителството, машиностроенето, туризма и здравеопазването от над 45 хиляди души. Недостиг има и в останалите сектори – леката промишленост, транспорта, информационните технологии, търговията и земеделието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *