Евростат: България е сред петте най-застаряващи страни в ЕС

Самотните майки в Естония, Полша и Латвия са над 87 на сто, а най-много самотни бащи има в Швеция

България се нарежда сред петте най-застаряващи страни в ЕС със средна възраст на населението 43,3 години. През миналата година средната

виж повече

Евростат: Бюджетният дефицит на България за 2014 г. е 5,8% от БВП

Повишаването е заради включването на Фонда за гарантиране на влоговете като част от сектор "Държавно управление"

Евростат представи нотифицираните данни за дефицита и дълга на държавите членки на ЕС за 2014 година. За България европейската статистическа

виж повече

Иван Нейков: Как (не) се борим с бедността

Големият проблем е, че познаваме причините, но не правим нищо, за да преодолеем проблема

Големият проблем е, че познаваме причините, но не правим нищо, за да преодолеем проблема – защо като знаем какво трябва

виж повече

Евростат: Румънци, българи и гърци са най-застрашени от бедност

През 2014 година 33,1 % от българите са живеели в състояние на крайни материални лишения

През 2014 година 122 милиона души, или 24,4% от населението на ЕС, са били застрашени от бедност или социално изключване.

виж повече

Евростат: България е на І място в ЕС по смъртност

За една година естественият прираст на населението на Европа е 80 000 човека, а емигрантите са увеличи общата бройка с още 700 000

България е на първо място в ЕС по смъртност – този показател у нас е 14,4 промила. Страната ни е

виж повече

Евростат отчита рязко понижаване на бюджетните дефицити в ЕС

По най-нисък дял на държавния дълг спрямо БВП България е на второ място в общността след Естония

Правителствените бюджетни дефицити в ЕС и в частност в еврозоната отчетоха значително понижение през 2013-а година, но нивата на държавните

виж повече

Евростат: 435 000 са потърсили убежище в ЕС през 2013 г.

В България са подадени 7145 молби за убежище, като 4510 от тях са от сирийски граждани

Евростат: 435 000 са потърсили убежище в ЕС през 2013 г. През 2013 година 435 000 души са потърсили убежище

виж повече

НСИ преброи у нас 5000 безработни по-малко, отколкото Евростат

Погледнато формално – националната статистика преброи в България в края на 2013 година 5000 безработни по-малко, отколокото Евростат: 436,3 хил.

виж повече

Евростат: Младежката безработица в България вече е 30 %

Страната ни е на второ място в ЕС по темпове на нарастване на безработицата сред младите хора

България е на 7-о място по безработица в Европейския съюз, сочат данните на Евростат. През януари тази година без работа

виж повече