Радев наложи вето върху Закона за отбраната и въоръжените сили

Президентът Румен Радев използва отново правото си на вето върху закони и този път връща за ново обсъждане промените в Закона за отбрана и въоръжените сили. Те бяха приети от депутатите окончателно на 27 септември.  Според новите текстове за постоянен секретар на отбраната се назначава държавен служител, който има професионален опит не по-малко от 8 години и 4-ти старши ранг. Друго изискване е да е изпълнявал ръководна длъжност в държавна администрация не по-малко от 3 години, от които не по-малко от 1 година в Министерството на отбраната. Постоянният секретар се назначава от министъра на отбраната, съгласувано с министър- председателя, за срок от 4 години, пише още в приетите от парламента текстове. Подборът на кандидатите се извършва от комисия от най-малко трима членове с председател зам.-министъра на отбраната.

Депутатите от ГЕРБ предложиха и приеха още, че след издаването на указ на президента за удостояване на офицери с висши офицерски звания, въпросните офицери биват представяни в комисията по отбрана на Народното събрание от министъра на отбраната или негов заместник. Първоначалният вариант на ГЕРБ бе дори за предварително изслушване в парламента, преди Министерският съвет да предложи на държавния глава военни за нови звания, но това не се прие.

Часове преди новият брой на „Държавен вестник“, от пресслужбата на държавния глава разпространиха и мотивите за ветото. То засяга именно двете описани промени в закона, внесени от депутати от ГЕРБ. „Според държавният глава с § 1, с който се изменя чл. 79 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се въвеждат нови, завишени и кумулативно приложими изисквания за заемане на длъжността „постоянен секретар на отбраната“ като най-висш държавен служител в Министерството на отбраната. Президентът счита, че новата редакция няма да преодолее съществуващите неясноти и непълноти в действащата законова уредба и създава условия за дискриминация спрямо редица категории лица. Новите изисквания не са гаранция за по-висок професионализъм.“, пише в съобщението по първата тема – с начина и критериите за назначаване на постоянен секретар на отбраната.

 

По втората промяна държавният глава е на мнение, че „законодателят създава нова фаза в процедурата за удостояване с висши военни звания, която се развива пред помощен орган на Народното събрание с участието на министъра на отбраната или определен от него заместник-министър“. „Това не намира опора в Конституцията и нарушава баланса между органите за ръководство на отбраната. Съгласно чл. 100, ал. 2 от Основния закон удостояването с висши военни звания е правомощие на президента, упражнявано по предложение на Министерския съвет. Това е споделената компетентност между правомощията на президента като върховен главнокомандващ и функциите на правителството по общо ръководство на Въоръжените сили (чл. 100, ал. 1 и чл. 105, ал. 2 от Конституцията). Тя е израз на взаимодействието между два конституционно определени органа на държавата с оглед изключително значимите публични функции, осъществявани от висшия команден състав на Въоръжените сили.“пише в мотивите към ветото.

Според Румен Радев и екипа му представянето на удостоените с нови звания офицери пред парламентарната комисия, след като е изпълнен фактическият състав на удостояването с висше военно звание, „създава усещането, че е самоцелно и единствено провокирано от факта на издадения указ“. 

Това е третото вето върху закон на президента Румен Радев. Досега той не подписа укази за обнародване на промените в Закона за опазване на околната среда, органичаващи броя на съдебните инстанции за обжалване при издаване на екооценка за важни проекти, както и за новия закон за концесиите. Проектът за екооценките вече бе прегласуван от депутатите – ветото бе преодоляно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *