Отпада заверката с апостил на дипломи за висше образование от ЕС, Исландия, Норвeгия, Лихтенщайн и Щвейцария

Националният център за информация и документация, популярен като НАЦИД, затвърждава реномето си на една от най-иновативните администрации при предоставяне на електронни услуги

 

Отпада изискването за заверка с апостил на дипломи и академични справки, издадени от висшите училища за държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария. Това се предвижда в предложен от министъра на образованието и науката Мeглена Кунева предлага проект на постановление за одобряване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се опростява процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование.

Документите, с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария, трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език от заклет преводач.

Предлага се и възможност за заявяване на електронна услуга без наличие на квалифициран електронен подпис. Тази важна, немислима досега промяна е свързана с регламенти и директиви на Европейския съюз. Следва се принципът, че правната сила на електронен подпис не може да бъде оспорена на основанието, че той е в електронна форма или че не отговоря на изискванията за квалифицирания електронен подпис. Отпадането на изрично използване на квалифициран електронен подпис изпълнява посочения принцип. Отпадат и свързаните с използването на квалифициран подпис технологични ограничения, като изисквания за инсталиране на допълнителни програми, използване на конкретен браузър и т.н. В резултат на това значително ще се разшири кръгът на лицата, които могат и искат да се възползват от преимуществата на предоставяната по електронен път услуга.

Допълнението в наредбата е свързано със създадената от Националния център за информация и документация технологична възможност за извършване на плащания по електронен път, която позволява автоматично постъпване на информация за извършено плащане. В този случай прилагането на документ за заплатена такса не е необходимо. Досега при плащане по банков път трябва да се сканира хартиено извлечение и да се приложи към заявлението.

Източник: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *