Правосъдното министерство с проектозакон, който забранява чужди държави да финансират вероизповедания

Законопроект за промени в Закона за гражданство е публикувал на страницата си Министерството на правосъдието. С него се въвежда уседналост за парламентарни и президентски избори. Измененията гласят, че право на глас за депутати и държавен глава ще имат българските граждани, отговарящи на член 42 от конституцията, но освен това и са живели последните три месеца на територията на страната.

Според основния закон право да избират парламент и президент имат „гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода“.

Ако предлаганият законопроект бъде разгледан и приет от 44-я парламент, на практика ще бъдат ограничени правата на всички българи зад граница, които имат постоянен адрес извън територията на България.

С текстовете се предлагат и изменения на Изборния кодекс, според които кандидатите на различни видове избори ще трябва да подписват декларация, с която поемат ангажимент, че няма да агитират на друг език освен на български.

Ако текстовете се приемат, дарения за партии могат да бъдат правени само от български граждани.

Със същия законопроект Министерството на правосъдието предлага промяна на Закона за вероизповеданията, с които се въвежда забрана чужди държави да финансират регистрираните в България вероизповедания. Изключение се прави само при сключен междудържавен договор. Запазва се възможност чужди граждани да даряват пари при условие, че не фигурират в списъците на лицата, заподозрени в тероризъм.

Другите предлагани забрани за вероизповеданията са да получават дарения от политически партии, да получават анонимни дарения в размер над 1000 лв и да бъдат финансирани от лица, за които има подозрения, че се занимават с тероризъм. Религиозните организации са задължение да водят и регистър на даренията.

Ако законът бъде приет, вероизповеданията ще бъдат силно затруднени да приемат чужди граждани за религиозни служители. Това ще може да се случва само, ако поканените владеят български език и няма нито един българин, който да може да върши тяхната работа. Проектът предлага религиозните институции да не могат да бъдат представлявани от чужди граждани.

Всяка година вероизповеданията ще трябва да представят годишен финансов доклад за предходната календарна година. Той трябва да включва информация за приходите, разходите, безвъзмездно придобитото имущество и имената на дарителите.

Законопроектът въвежда декларативно и забрана, която и сега съществува в конституцията: „Лечебните, социалните и образователните заведения на вероизповеданията не може да осъществяват дейност, насочена срещу суверенитета, териториалната цялост и конституционния ред на Република България и правата и свободите на гражданите“, гласят промените в закона.

Едновременно с това с промени в Закона за политическите партии се казва, че: „Вероизповеданията не могат да осъществяват дейност, насочена срещу суверенитета, териториалната цялост и конституционния ред в Република България, включително чрез проповеди и разпространение на литература и информационни материали.“

В преамбюла на закона се допълва, че е недопустимо религията да се използва за политически и партийни цели. С проекта се забранява каквато и да е намесата и участието на религиозни институции в предизборната кампания и агитация.

Предлага се десеторно увеличаване на глобите за нарушения. Сега таванът е 5000 лв, предлага се да стане 50 000 лв.

Законопроект за забрана за финансиране на вероизповеданията у нас от чужди държави беше обещал ГЕРБ в 43-ото НС, както и патритотите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *