1477008000

Пореден опит да принудят министерствата да изготвят оценки на въздействието на законите

Правителството на Пламен Орешарски въведе  преди две години изискване всички проекти на нормативни актове да бъдат придружени със стандартна оценка

виж повече
1459728000

Годишен доклад за състоянието на обществените консултации

Автор: Илиан Илиев - Управител на "Асоциация на юристи за развитие на правото в обществен интерес ”
Област на политика:

Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес, съвместно със Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” и Професионалното обединение

виж повече
1456704000

Обществена консултация, посветена на ролята на неправителствените организации в обществените консултации по публичните политики и законодателството

Как да се спре практиката властта да работи с удобни заинтересовани страни
Автор: Деляна Досева – координатор на обществената консултация
Област на политика:
Цели:

КОНТЕКСТ На 19 май 2015 Европейската комисия прие своята нова Програма за по-добро регулиране, която тя определи като цялостен пакет

виж повече
1456704000

Обществена консултация, посветена на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Безпрецедентно: спасяват "Иракли", "Карадере" и "Корал" със закон
Област на политика:

КОНТЕКСТ    На 30.12.2015 г. Министерският съвет внесе в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона

виж повече
1456617600

Обществена консултация, посветена на статута на Националното представителство на студентските съвети

Автор: Христо Филипов
Област на политика:
Цели:

Контекст През месец декември 2015 г. в Народното събрание е внесен доклад с Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона

виж повече
1456358400

Обществена консултация, посветена на усъвършенстване на експертизата на работоспособността

Автор: Спасиана Кирилова, Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“

КОНТЕКСТ    Правото на труд е основно човешко и конституционно право и следва да бъде гарантирано от държавата. Държавата следва

виж повече
1456358400

Обществена консултация, посветена на развитието на държавната служба

Автор: д-р Снежана Димитрова, Професионално обединение на държавните служители
Област на политика:

КОНТЕКСТ Доверието на гражданите към институциите преминава през доверието към професионалната държавна служба. Само държавни служители, които са способни да

виж повече
1456099200

Обществена консултация по проекта на Закон за обществените поръчки

Опасения, че властта ще си купува медиен комфорт
Автор: Михаил Рангелов – координатор на обществената консултация
Област на политика:
Цели:

КОНТЕКСТ Едно от големите очаквания към избраните през 2014 г. парламент и правителство бе да подобрят публичната и законодателната среда,

виж повече
1 2 3 26