Обществена консултация за достъп до архитектурна среда

Българската държава ратифицира Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (Конвенцията) в началото на 2012 година. За обезпечаване на нейното по-ефективно прилагане през 2016 година българското правителство приема План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията (2015 – 2020) и Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност” от Конвенцията. Въпреки тези стъпки основният проблем, свързан с достъпността при съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване, включително елементите на достъпната среда в урбанизираната територия не е решен и до днес и немалка част от тях са частично или изцяло недостъпни за хората с увреждания и тези с намалена подвижност. Установени са и конкретни проблеми, свързани с необходимостта от въвеждането на мерки за усъвършенстване на нормативните изисквания и механизмите за контрол по отношение на достъпността на архитектурната среда, преодоляването на дефицитите при осъществявания мониторинг спрямо изградената достъпна среда, липсата на стимули за привеждане на съществуващите сгради и съоръжения в съответствие с нормативните изисквания за достъпност и недостатъчната информация за осигурената достъпност.

Центърът за оценка на въздействието на законодателството и „Евроконсултантс България С.А.” АД като партньори в Обединението „Евро РИА”, в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Оценка на въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг”, възложена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, организират обществена консултация, посветена на усъвършенстването на действащите политики и норми и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряването на достъпна архитектурна среда.

КОНТЕКСТ

Българската държава ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Конвенцията) в началото на 2012 година. За обезпечаване на нейното по-ефективно прилагане през 2016 година българското правителство приема План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията (2015 – 2020) и Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност” от Конвенцията. Въпреки тези стъпки основният проблем, свързан с достъпността при съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване, включително елементите на достъпната среда в урбанизираната територия не е решен и до днес и немалка част от тях са частично или изцяло недостъпни за хората с увреждания и тези с намалена подвижност. Установени са и конкретни проблеми, свързани с необходимостта от въвеждането на мерки за усъвършенстване на нормативните изисквания и механизмите за контрол по отношение на достъпността на архитектурната среда, преодоляването на дефицитите при осъществявания мониторинг спрямо изградената достъпна среда, липсата на стимули за привеждане на съществуващите сгради и съоръжения в съответствие с нормативните изисквания за достъпност и недостатъчната информация за осигурената достъпност.

 

ЦЕЛ НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Центърът за оценка на въздействието на законодателството и „Евроконсултантс България С.А.” АД, като партньори в Обединението „Евро РИА”, в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Оценка на въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг”, възложена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, организират обществена консултация. Нейната основна цел е да се установи дали са налице набелязаните проблеми, както и да бъде получена обратна връзка от всички потенциални заинтересовани страни относно евентуалното наличие на други значими проблеми предизвикателства в тази област.

 

ПЕРИОД НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Консултацията се провежда в периода 15 септември – 15 октомври 2017 г.

Консултативният документ и въпросникът са достъпни на български език и могат да бъдат намерени тук:

 

Консултативен документ

Въпросник

 

КАК ДА ИЗПРАТИТЕ ВАШИТЕ ОТГОВОРИ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Консултацията се провежда по интернет и е открита за всички заинтересовани страни, организации и граждани.

Попълнените въпросници, както и всички други коментари и становища във връзка с обществената консултация следва да бъдат изпращани по електронна поща на следния електронен адрес: ria@ria.bg.

Получените мнения ще бъдат публикувани на тази страница.

Отговорите, за които е посочено да бъдат третирани като „анонимни“, ще бъдат публикувани без личните данни.

Отговорите, за които изрично е посочено да не се публикуват, няма да бъдат публикувани.

One thought on “Обществена консултация за достъп до архитектурна среда

  • 19.09.2017 at 17:49
    Permalink

    Разходите за достъпност са твърде големи спрямо хората, които ги ползват.

    Reply

Вашият отговор на Колумб Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Current day month ye@r *