Обществена консултация, посветена на статута на Националното представителство на студентските съвети

Автор: Христо Филипов
Област на политика:
Цели:

Контекст През месец декември 2015 г. в Народното събрание е внесен доклад с Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона

виж повече