Обществена консултация по проекта на Закон за обществените поръчки

Опасения, че властта ще си купува медиен комфорт
Автор: Михаил Рангелов – координатор на обществената консултация
Област на политика:
Цели:

КОНТЕКСТ Едно от големите очаквания към избраните през 2014 г. парламент и правителство бе да подобрят публичната и законодателната среда,

виж повече