Новите правила, които действат от 2018 г.

Какво се променя от 2018г? Преглед на нормативните актове показва, че ще има промени в осигуровките, правилата за пенсиониране, детските надбавки, нови цени на водата, природния газ и роуминга в ЕС.

От началото на 2018 г. влизат в сила нови по-строги изисквания за пенсиониране. За трета категория труд изискването за жените е да са навършили 61 г. и 2 м., а осигурителният им стаж да е 35 г. За мъжете изискването за възраст е 64 г. 1 м., а за осигурителен стаж – 38 г. 6 м.

Увеличава се осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с общо един процентен пункт. Увеличава се минималния осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии средно с около 6.8%.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се променя на 510 лв. Отпада диференцираният минимален месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход.

Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – от 340 лв. на 380 лв. 

Увеличава се достъпът до получаване на детски надбавки. Размерът на месечните помощи за отглеждане на едно дете в семейството е 40 лв., за две деца – 90 лв., за три деца – 135 лв., за четири деца – 145 лв, а за всяко следващо се добавят 20 лв.  Средномесечният доход, който дава право на детски надбавки се увеличава от 400 на 450 лв.

Влиза в сила тримесечната винетка. Цената на стикера ще бъде 54 лева. Освен това започва да се прилага и новото правило, според което годишната винетка ще е валидна 12 месеца от датата на купуването ѝ, а не както бе досега – до 31 януари на следващата година.

Евросъюзът ще направи поредна крачка към намаляването на цените на услугите в роуминг. През юни 2017 г. отпаднаха таксите, а горната граница на цените за пренос на данни стана 7.7 евро за GB. От днес таванът на цените вече е 6 евро за GB. Според одобрения от Брюксел план горната граница трябва да стане 4.5 евро за GB от 1 януари 2019 г., 3.5 евро за GB от 1 януари 2020 г., 3 евро за GB (от 1 януари 2021 г.) и 2.5 евро за GB от 1 януари 2022 г.

Агенцията по вписванията ще администрира Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Към Търговския регистър ще бъдат добавени нови функционалности, чрез които юридическите лица с нестопанска цел ще могат да подават документи. Регистърът ще бъде обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. Новото му наименование е Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.  Увеличава се месечния размер на минималната заплата за страната от 460 лв. на 510 лв.

Увеличава се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – от 7.20 лв. на 9 лв. и се определя максимален размер – 74.29 лв.  Отпада възможността за получаване на обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на правоотношението.

Променят се изискванията за право на парично обезщетение за безработица. Право на тях имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

Цената на водата в 20 града се повишава от днес. В София повишението е с 8.9%, във Враца – с 13%, в Ямбол – със 17.9%, в Перник – с 4.9%, в Русе – с 5.7%, в Силистра – с 6.4%

Природният газ поскъпва с 2.82% до 352.91 лв. на 1000 куб. м или 33.17 лв./MWh (без акциз и ДДС). Незначителната корекция не води до поскъпване на свързаните с цената на природния газ цени на парното и на топлата вода. Те остават без промяна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *