На ЕК й трябват месеци, за да прецени дали метанолът е опасен

Полша предлага ограничаване на концентрацията на метанол в течността за чистачки и спирта за горене на 3%

Към момента Европейската комисия (ЕК) не разполага с информация за допълнителни рискове за човешкото здраве от метанола. Това става ясно от отговор на Европейската комисия, който е изпратен на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев.

В началото на годината Радев попита Европейската комисия дали предвижда да предприеме мерки за определяне на веществото метанол като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, за което трябва да се въведе ограничение в потреблението му в бита, дали ЕК ще вземе решение за промяна на законодателството и въвеждане на ограничение на съдържанието на метанол в течността за чистачки и в денатурирания спирт на 0,6 % и кога може да се очаква едно такова предложение за промяна на законодателството. Повод за питането на Емил Радев бяха зачестилите случаи на натравяния с метанол, съдържащ се както във фалшив алкохол, така и в течността за чистачки.

През януари 2015 г. Полша направи предложение пред Европейската агенция за химикалите, в което предлага ограничаване на концентрацията на метанол в течността за чистачки и денатурирания алкохол на 3%. Докладът представя доказателства, че съдържанието на метанол в течността за чистачки и денатурирания алкохол води до инциденти с отравяния от метанол в голям брой държави членки на Европейския съюз.

„Предложението на Полша за ограничаване на концентрацията на метанол в измиващи течности за предното стъкло и денатуриран алкохол бе подложено на оценка от Консултативния комитет за оценка на риска (КОР) на Европейската агенция по химикали (ECHA) през декември 2015 г. Предложението в момента е в процес на оценяване от Комитета за социално-икономически анализ (КСИА). Окончателните становища на двата комитета се очакват през второто тримесечие на 2016 г.“, се казва в отговора, изпратен от еврокомисаря по вътрешния пазар Бенковска.

Според Европейската комисия именно Регламентът за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали е подходящият правен инструмент за справяне с рисковете за човешкото здраве от метанол, които не са адекватно контролирани и трябва да бъдат преодолени. Но за момента Комисията не разполага с информация за допълнителни рискове, на които трябва да се потърси решение посредством процедурата в дял VIII от REACH, каквато Полша представи по отношение на измиващите течности за предното стъкло и денатурирания алкохол, се казва по-нататък в отговора.

В края на 2015 г. Комитетът по оценка на риска (RAC) към Европейската агенция по химикалите (ECHA) заключава в доклад, че концентрацията на метанол не трябва да надхвърля 0,6% обемни единици. Той посочва, че рискът от отравяне и дори смъртни случаи в следствие на консумация на метанол са най-високи в сравнение с неговите алтернативи и гласува в подкрепа на предложение за ограничаване на метанола в продукти за масова употреба в бита – като основния фокус пада на течностите за чистачки. На своята пленарна среща на 8-11.03.2016г. и Комитетът по социално-икономически анализ (КСИА) прие своето окончателно становище по отношение на предложението на Полша за ограничаване на метанола в течността за чистачки и в денатурирания етилов алкохол. КСИА потвърждава своето проектостановище, че предложението за ограничаване е най-подходящият за целия ЕС начин за решаване на идентифицираните рискове. КСИА решава да включи в обхвата на ограничението само по-ниската концентрация на метанол, но изключва денатурирания спирт.

От Европейската агенция по химикалите заявиха, че тази седмица ще изпратят докладите си към Европейската комисия, която има срок от 3 месеца да подготви своето решение.

Да се чуди човек колко време е необходимо на Брюксел, за да стигне до информацията и знанията за метанола, които се съдържат във всяка една енциклопедия. Там винаги пише, че метанолът, също известен като метилов алкохол или дървесен спирт, е химично съединение с химична формула CH3OH. Това е най-елементарният алкохол и представлява лека, летлива, безцветна, запалима, отровна течност, която се използва като антифриз, разтворител, гориво и денатурант за етилов алкохол.

Метанолът е отровен. При приемане причинява слепота и смърт. Метаноловият пламък е почти безцветен. При горене на метанол трябва да се внимава, за да се избегне изгаряне от почти невидимия пламък.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *