Министърът на икономиката качи проект за спиране на приватизацията

На портала за обществени консултации беше публикуван проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Коментарите по него се приемат до 25 май.

Проектът на закон предвижда въвеждане на забрана за продажбата на акции и дялове-собственост на държавата от търговски дружества с държавно участие в капитала, както и на акции и дялове, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други дружества.

проектът

Под проекта вече има коментари, че в него липсва задължителната оценка на въздействието, каквато трябва да има всеки закон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *