Канадидатите за СУ пишат за Съединението или за БЗНС

С изпит по история на България продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ за учебната 2017/2018 г.

В 9 часа в 65-та аудитория в Ректората на СУ започна изпитът по история на България. Денислав Танчев от София изтегли двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България.

От подготвените от изпитната комисия теми бяха изтеглени: „Самостоятелно управление на БЗНС (1920-1923 г.)“ и „Обявяване и защита на Съединението“, както и вариант № 1 на теста.

991 са кандидат-студентите, подали заявления за явяване на изпита.  Членовете на изпитната комисия са проф. Пламен Митев, проф. Веселин Янчев, доц. Георги Николов.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

С изпит по история на България и изпит по български език и литература бъдещите студенти могат да запишат специалност „Право“, а с успешно взети изпити по история на България и по английски, немски, френски, испански или италиански език – специалност „Международни отношения“. С изпити по история на България и по английски, немски, френски или испански език кандидат-студентите могат да запишат специалност „Европеистика“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *