Годишен доклад за състоянието на обществените консултации

Автор: Илиан Илиев - Управител на "Асоциация на юристи за развитие на правото в обществен интерес ”
Област на политика:

Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес, съвместно със Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” и Професионалното обединение на държавните служители изпълняват проект „Повишаване ефективността на обществените консултации чрез активно участие на гражданското общество в процеса на вземане на управленски решения”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Общата цел на проекта е насърчаване включването на неправителствените организации в процесите по формулиране на политики и вземане на решения.

Дейност 5 по проекта предвижда изготвяне на Годишен доклад за състоянието на обществените консултации през 2015 г.

Настоящият доклад е изготвен и се представя в много важен момент. През месец септември 2015 г. Министерският съвет одобри и внесе в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове. Неговото приемане ще осигури преход от нормативна регламентация, която изисква формално публикуване на проектите за консултация в интернет към истински консултации, провеждани в рамките на задължителното извършване на оценка на въздействието. Надяваме се, че представената снимка на ситуацията в настоящия преходен период от формални, нефокусирани и непредставителни обществени консултации ще допринесе за по-лесен преход към новия модел на консултиране, предвиден в Насоките за по-добро регулиране ЕК от май 2015 г. Ако това не се случи сме изправени пред опасността от дискредитиране на самата система на оцената на въздействието като институт чието въвеждане следва да постави началото на така необходимата и чакана регулаторна реформа в България, която е задължителна предпоставка за лучването и успеха на други, по-популярни днес реформи като съдебната и конституционната.

Първият годишен доклад има за задача да оцени механизмите за провеждане на обществени консултации през 2015 г. Тъй като подобен доклад до момента в новата история на България не е правен, в него са намерили място и констатации и оценки, валидни и за предходни години. Поради големия брой общински администрации и значителния обем от данни и информация за събиране, обработка и анализ, настоящият доклад съдържа констатации, валидни и за общините, но те са изключени от индекса за състоянието на обществените консултации. В следващи доклади, особено ако правителството приеме предложението за включване на темата за обществените консултации в доклада за състоянието на администрацията, общините също ще бъдат оценени.

Гаранция за задълбочеността на констатациите и предложените решения дава както опита на водещата организация и партньорите по проекта, така и базирането на констатациите на наблюденията от реализираните в периода януари – февруари 2016 г. седем пилотни консултации, насочени към различни целеви групи, различни области на политика и към проекти на различен етап на изготвяне (от проекти на насоки до обсъждани на второ четене законопроекти).

Убедени сме, че докладът ще бъде полезен не само за органите на изпълнителната власт, а и за медиите, неправителствените организации, организациите на бизнеса и всички останали заинтересовани лица. Необходимостта от промяната на тяхното отношение към консултационния процес е ключова за доброто управление в Република България.

Проекта на доклад можете да прочетете тук: Годишен доклад за състоянието на обществените консултации през 2015 г.

Предвиждаме докладът да бъде представен публично през втората половина на м. април, когато ще бъде връчена наградата за най-висок стандарт при провеждане на обществени консултации.

Свързани публикации

2 Коментара по статията “Годишен доклад за състоянието на обществените консултации

 • 29.03.2016 at 18:00
  Permalink

  Защо ще връчвате награда на община при положение, че в доклада сте казали, че те не са обект на прегледа в настоящия доклад? Вярно че този наръчник е наистина добра практика.

  Reply
 • 26.03.2016 at 22:46
  Permalink

  Ама сте ги изтипосали, кКрайно време беше. Най-мн ми хареса последната страница. Обаче кой ще е наградения министър?

  Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *