За баницата и бозата

Автор: Павел Иванов, Професионално обединение на държавните служители

Поводът за тази публикация е обществената консултация за нова наредба на Министерството на туризма с дълготo наименование: Наредба за изискванията към

виж повече

Стартира националното обсъждане NGOREFINE

Българските юридически лица с нестопанска цел днес са подложени на несъразмерна, в сравнение с търговците, регулаторна и административна тежест. Таксите

виж повече

ВАС отмени постановлението на МС за минималната заплата

Правителството няма да обжалва решението на съда, а ще прегласува постановлението, спазвайки процедурите
Автор: Обновена

Тричленен състав на Върховния административен съд с председател Йордан Константинов и членове Светлозара Анчева и Маруся Димитрова е отменил постановлението

виж повече

Министърът на културата е безразличен към състоянието на ансамбъл „Филип Кутев“

Ето пълният текст на писмото, изпратено до министъра на културата на 23 януари и на 9 февруари: „Уважаеми господин Рашидов,

виж повече

Унгарски сценарий – жестоки такси спират достъпа до обществена информация

Институциите ще предоставят информация за повторно използване безплатно

Министерството на транспорта публикува за обществено обсъждане проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация

виж повече

Нов Административен регистър: отново няма да има прозрачност за регулаторните режими

За какво е нужен регистър с информация налична в Интернет?
Автор: Иван Александров, Направление "Обществени консултациии и добри регулаторни практики"

Министерският съвет публикува за консултации нова наредба на така наречения Административен регистър. Така наречен, защото зад това претенциозно наименование няма

виж повече

Европейската комисия провежда обществена консултация за преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието

Европейската комисия кани заинтересованите да дадат предложението си по насоките за оценка на въздействието. Можете да изпратите предложенията си на следния

виж повече

Хижите отново ще се регистрират отделно от заведенията за хранене в тях

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма публикува за обществено обсъждане проект на Наредбата за определяне на категория, отказ, прекратяване и

виж повече
1 19 20 21 22 23 26