Обществена консултация, посветена на усъвършенстване на експертизата на работоспособността

Автор: Спасиана Кирилова, Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“

КОНТЕКСТ    Правото на труд е основно човешко и конституционно право и следва да бъде гарантирано от държавата. Държавата следва

виж повече