Живка Георгиева, юрисконсулт в община Долна Митрополия: Всеки етап от провеждането на обществената поръчка следва да подлежи на контрол

– Г-жо Георгиева, по данни на Института за правни анализи и изследвания (ИПАИ), община Долна Митрополия е сред най-прозрачните общини

виж повече
1 15 16 17 18