Министерства бяха отличени с награди за обществени консултации

За първи път в България бяха връчени годишни награди за проведени по европейските стандарти обществени консултации. На 26 април Асоциацията

виж повече

Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

Автор: Илиан Илиев - Управител на "Асоциация на юристи за развитие на правото в обществен интерес ”
Област на политика:
Цели:

Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес, съвместно със Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” и Професионалното обединение

виж повече

Кой говори от името на гражданското общество пред държавата?

Изготвен е списък с организации за участие в процедури по обществени консултации

Обществените консултации са основополагащият механизъм, създаващ необходимия набор от условия и гаранции за упражняването на правото на участие на гражданите

виж повече

Анализ и оценка на механизмите за провеждане на обществени консултации в България

Консултационният процес в България има редица недостатъци поради което гражданите, медиите и неправителствените организации нямат убеденост, че реално оказват някакво

виж повече

Обществена консултация, посветена на ролята на неправителствените организации в обществените консултации по публичните политики и законодателството

Как да се спре практиката властта да работи с удобни заинтересовани страни
Автор: Деляна Досева – координатор на обществената консултация
Област на политика:
Цели:

КОНТЕКСТ На 19 май 2015 Европейската комисия прие своята нова Програма за по-добро регулиране, която тя определи като цялостен пакет

виж повече

Обществена консултация, посветена на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Безпрецедентно: спасяват "Иракли", "Карадере" и "Корал" със закон
Област на политика:

КОНТЕКСТ    На 30.12.2015 г. Министерският съвет внесе в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона

виж повече

Обществена консултация, посветена на усъвършенстване на експертизата на работоспособността

Автор: Спасиана Кирилова, Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“

КОНТЕКСТ    Правото на труд е основно човешко и конституционно право и следва да бъде гарантирано от държавата. Държавата следва

виж повече

Обществена консултация, посветена на статута на Националното представителство на студентските съвети

Автор: Христо Филипов
Област на политика:
Цели:

Контекст През месец декември 2015 г. в Народното събрание е внесен доклад с Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона

виж повече

Обществена консултация, посветена на развитието на държавната служба

Автор: д-р Снежана Димитрова, Професионално обединение на държавните служители
Област на политика:

КОНТЕКСТ Доверието на гражданите към институциите преминава през доверието към професионалната държавна служба. Само държавни служители, които са способни да

виж повече

Обществена консултация по проекта на Закон за обществените поръчки

Опасения, че властта ще си купува медиен комфорт
Автор: Михаил Рангелов – координатор на обществената консултация
Област на политика:
Цели:

КОНТЕКСТ Едно от големите очаквания към избраните през 2014 г. парламент и правителство бе да подобрят публичната и законодателната среда,

виж повече

Обществена консултация, посветена на Индекса на Ромското включване 2015 и мястото на България според него

Автор: Христо Николов – координатор на обществената консултация
Област на политика:

КОНТЕКСТ В края на 2015 г. приключи Десетилетието на ромското включване 2005 – 2015. Един от заключителните документи, свързан с

виж повече

Усъвършенстване на платформата за обществени консултации

Настоящият доклад има за задача да изготви предложения за усъвършенстване на софтуерната платформа за обществени консултации на портала Коментатор Бг.

виж повече

Журналисти, юристи и държавни служители атакуват непрозрачността в администрацията

Автор: Лъчезар Лисицов, Флагман
Област на политика:
Цели:

Журналисти, юристи и държавни служители стартират проект за повишаване ефективността на обществените консултации по решения, свързани с държавната администрация. Причината

виж повече

РЕСУРСИ

Анализ и оценка на механизмите за провеждане на обществени консултации в България Към анализа: Анализ и оценка на механизмите за провеждане

виж повече

ПАРТНЬОРИ

Партньори по проекта са Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес, Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” и

виж повече
1 2