КЗК предлага промени в наредбата за Търговския регистър

Изискването на Агенция по вписванията за създаване на отделен списък на одиторите, различен от регистъра на ИДЕС, противоречи на конкуренцията

КЗК образува производство по искане на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) за изготвяне на становище относно съответствието с правилата на

виж повече

МИЕТ: Няма да повишаваме таксите за измерванията

Българският институт по метрология (БИМ) се закрива и се преобразува в държавно предприятие. Това предвижда законопроект за измерванията, публикуван в

виж повече

Валентин Николов: Закриването на БИМ може да обслужва прането на пари чрез хазарт

Трета седмица сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ очаква отговорите на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕТ) на въпросите на бизнеса

виж повече

„Журналисти за прозрачно управление“ и Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност сключиха меморандум за сътрудничество

Представители на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ предоставиха на директора на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната

виж повече

Тригодишен план за действие към Националната програма за развитие

След като обяви че стратегиите са твърде много Министерският съвет подготвя и тригодишен план за действие  за изпълнението на Националната програма

виж повече

Бизнесът и служителите против закриване на Института по метрология

Бизнесът и служители на Българския институт по метрология (БИМ) се обявиха протим закриването му. Това става ясно от коментарите, които

виж повече

Проект на Постановление за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор

Отменят се действащите от 2006 г. Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор и се предлага утвърждаване на нови стандарти.

виж повече

Закриват Българския институт по метрология

С изменение в Закона за измерванията се предвижда закриване на Българския институт по метрология и трансформирането му в държавно предприятие

Закриват Българския институт по метрология и го преобразуват в държавно предприятие. Това предвижда Закона за измерванията, публикуван на портала за

виж повече
1 12 13 14