Скандалната Методология за определяне на финансовите корекции

Министерският съвет публикува за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Методология за определяне на финансови корекции,

виж повече

ПМС одобрява допълнителните разходи по бюджета на Министерството на културата

ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата С проекта се цели осигуряване финансирането на фестивали

виж повече

Такси за кандидатстване и обучение в държавните ВУЗ за учебната 2014/2015 година

Проект на Постановление за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014/2015 година

виж повече

Комисията за защита на потребителите става агенция към икономическото министерство

Независимият орган Комисия за защита на потребителите (КЗП) ще се превърна в изпълнителна агенция на подчинение на Министерството на икономиката,

виж повече

Вече са известни схемите по оперативни програми за периода 2014-2020 г.

Ще бъдат стартирани и нови процедури по ОП „Административен капацитет” за изтеклия програмен период

Под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова се проведе редовно заседание на Съвета за координация при управление

виж повече

КЗК предлага промени в наредбата за Търговския регистър

Изискването на Агенция по вписванията за създаване на отделен списък на одиторите, различен от регистъра на ИДЕС, противоречи на конкуренцията

КЗК образува производство по искане на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) за изготвяне на становище относно съответствието с правилата на

виж повече

Валентин Николов: Закриването на БИМ може да обслужва прането на пари чрез хазарт

Трета седмица сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ очаква отговорите на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕТ) на въпросите на бизнеса

виж повече

„Журналисти за прозрачно управление“ и Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност сключиха меморандум за сътрудничество

Представители на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ предоставиха на директора на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната

виж повече

Тригодишен план за действие към Националната програма за развитие

След като обяви че стратегиите са твърде много Министерският съвет подготвя и тригодишен план за действие  за изпълнението на Националната програма

виж повече

Проект на Постановление за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор

Отменят се действащите от 2006 г. Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор и се предлага утвърждаване на нови стандарти.

виж повече
1 11 12 13 14